Numar inregistrare Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de:(i) Rezultate ale învăţării(ii) Cunoştinţe/deprinderi/abilităţi/autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului de absolvire Observatii
Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
1Perfectionare in posturologie09156(i) capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobandite, capacitatea de a efectua un test posturo-dinamic, abilitatea de a concepe strategii terapeutice, planuri de tratament, cai de administrare; (ii) utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament, aplicarea planului de tratament stabilit in concordanta cu stadiul actual al bolii si adaptarea sa individualizata la particularitatile bolnavului15Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti, Facultatea de Medicina, Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, nr. 189 Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti90/26.09.2019Societatea Romana de Posturologiemedic / 211 / 8621, 8622
2Integrarea si incluziunea in sistemul de invatamant a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES)01146C1 Recunoasterea si intelegerea principalelor concepte, teorii, orientari actuale din domeniul integrarii si incluziunii C2 Interpretarea si explicarea rezultatelor evaluarii psihopedagogice C3 Utilizarea conceptelor de baza si a teoriilor din domeniul psihopedagogic pentru a determina progresul elevilor C4 Desfasurarea unor activitati instructive - educative care sa utilizeze strategii si resurse adecvate unor contexte educationale variate60Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Facultatea de Stiintele Comunicarii si Relatii Internationale - Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogicUniversitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti87/26.10.2019Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala - Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti2320, 2330, 2342, 2341, 2351, 2352, 2359/8542
3Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca10226(i) Identificarea cerintelor de prevenire a riscurilor profesionale; Analizarea riscurilor in gestiunea organizatiei; Elaborarea planului de prevenire si protectie; Urmarirea realizarii planului de prevenire si protectie; Evaluarea prin audit a rezultatelor actiunilor din planul de prevenire si protectie; Asigurarea sigurantei locului de munca si a mediului de lucru; Dezvoltarea propriei cariere; Realizarea managementului informatiilor30Universitatea din Petrosani/Facultatea de MineMinisterul Educatiei Nationale117/30.09.2019--2263/ 226307
4Competente antreprenoriale generale04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.4Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019----
5Antreprenoriat in bioeconomie04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019----
6Antreprenoriat in tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spatiu si securitate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019----
7Antreprenoriat in energie, mediu si schimbari climatice04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019----
8Antreprenoriat in sanatate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019----
9Managementul referintelor bibliografice01116Realizarea de studii/lucrari privind functionarea sistemului managerial si a subsistemelor sale2Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/2 august 2019--2310
10Mentorat educational in mediul academic01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii. 2Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati99/10 Septembrie 2019--2310