Numar inregistrare Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de:(i) Rezultate ale învăţării(ii) Cunoştinţe/deprinderi/abilităţi/autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului de absolvire Observatii
Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
1Perfectionare in posturologie09156(i) capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobandite, capacitatea de a efectua un test posturo-dinamic, abilitatea de a concepe strategii terapeutice, planuri de tratament, cai de administrare; (ii) utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament, aplicarea planului de tratament stabilit in concordanta cu stadiul actual al bolii si adaptarea sa individualizata la particularitatile bolnavului15Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Facultatea de Medicina, Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, nr. 189 Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti90/26.09.2019Societatea Romana de Posturologiemedic / 211 / 8621, 8622
2Integrarea si incluziunea in sistemul de invatamant a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES)01146C1 Recunoasterea si intelegerea principalelor concepte, teorii, orientari actuale din domeniul integrarii si incluziunii C2 Interpretarea si explicarea rezultatelor evaluarii psihopedagogice C3 Utilizarea conceptelor de baza si a teoriilor din domeniul psihopedagogic pentru a determina progresul elevilor C4 Desfasurarea unor activitati instructive - educative care sa utilizeze strategii si resurse adecvate unor contexte educationale variate60Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Facultatea de Stiintele Comunicarii si Relatii Internationale - Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogicUniversitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti87/26.10.2019Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala - Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti2320, 2330, 2342, 2341, 2351, 2352, 2359/8542
3Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca10226(i) Identificarea cerintelor de prevenire a riscurilor profesionale; Analizarea riscurilor in gestiunea organizatiei; Elaborarea planului de prevenire si protectie; Urmarirea realizarii planului de prevenire si protectie; Evaluarea prin audit a rezultatelor actiunilor din planul de prevenire si protectie; Asigurarea sigurantei locului de munca si a mediului de lucru; Dezvoltarea propriei cariere; Realizarea managementului informatiilor30Universitatea din Petrosani/Facultatea de MineUniversitatea din Petrosani117/30.09.2019--2263/ 226307
4Competente antreprenoriale generale04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.4Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019----
5Antreprenoriat in bioeconomie04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019----
6Antreprenoriat in tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spatiu si securitate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019----
7Antreprenoriat in energie, mediu si schimbari climatice04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019----
8Antreprenoriat in sanatate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019----
9Managementul referintelor bibliografice01116Realizarea de studii/lucrari privind functionarea sistemului managerial si a subsistemelor sale2Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati92/02.08.2019--2310
10Mentorat educational in mediul academic01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii. 2Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati99/10.09.2019--2310
11Management curricular - optimizare si creativitate in educatie011161) Sa raspunda flexibil variatiilor rapide ale conditiilor de exercitare a misiunii de formare, de invatare si de difuzare a cunostintelor; 2) Sa detina o cultura suficienta in domeniul stiintelor educatiei; 3) Sa cunoasca cele mai noi rezultate obtinute in cercetarea stiintelor educatiei si ale comunicarii9Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Strada Universitatii, nr. 13, SuceavaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava108/30.09.2019Universitatea Vasile Alecsandri Bacau; Universitatea de Vest Timisoara; Universitatea din Pitesti2310
12Competenta antreprenoriala - Dimensiune a dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice universitare (ANTREPROF)01116Capacitatea de poiectare si integrare didactica interdisciplinara si transdisciplinara a elementelor de educatie antreprenoriala in continuturile specializarilor universitare, de comunicare eficienta in medii/contexte privind educatia antreprenoriala/furnizprii de educatie antreprenoriala. Utilizarea resurselor NTIC in realizarea invatarii colaborative-academice privind educatia antreprenoriala; adoptarea unei conduite didactice proactive, autoreflexive privind integrarea educatiei anreprenoriale in dezvoltarea profesionala si personala.10Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, strada A.I. Cuza, nr. 13, CraiovaUniversitatea din Craiova6/27.09.20182424
13Managementul situatiilor de criza10326Dezvoltarea capacitatii de identificare, estimare si cuantificare a cauzelor generatoare specifice situatiilor de criza; dobandirea cunostintelor necesare gestionarii efective a crizelor aparute, pentru a preveni transformarea lor in conflicte; cunoasterea prevederilor legislative in domeniu15Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti, Facultatea de Pompieri, Sos. Morarilor, nr. 3, BucurestiAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti4527117/21.05.20192141
14Etica si deontologie academica01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii3Univ Dunarea de Jos, Galati, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310
15Strategii didactice inovative01116Utilizarea unei game largi de metode si instrumente de evaluare, inregistrare, analiza si comunicare a rezultatelor evaluarii, specifice invatamantului prescolar si primar.3Univ Dunarea de Jos, Galati, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310
16Antreprenoriat in eco-nanotehnologii si materiale avansate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019
17Puericultura - dimensiune a educatiei anteprescolare01146CUNOSTINTE. C1. Prelucrarea si utilizarea cunostintelor psihopedagogice in realizarea activitatilor instructiv-educative in domeniul puericulturii. C2. Identificarea metodelor si istrategiilor de evaluare psihopedagogica copiilor din ciclul educational anteprescolar. C3. Interpretarea, explicarea si valorificarea rezultatelor evaluarii psihopedagogice in activitatile educationale din aria puericulturii. Competente PROFESIONALE C1. Proiectarea activitatilor instructiv-educative din domeniul puericulturii pentru nivelul anteprescolar. C2. Realizarea activitatilor educationale si de asistenta specifice domeniului puericulturii. C3. Evaluarea proceselor de invatare, a rezultatelor si a progreselor realizate in activitatile educationale si de asistenta specifice domeniului puericulturii. C4. Monitorizarea progreselor realizate de anteprescolari, informarea si consilierea parintilor. Competente TRANSVERSALE C1. Capacitatea de sinteza si gandire critica in evaluarile profesionale specifice domeniului educational. C2. Capacitatea de a dezvolta strategii de rezolvare de probleme specifice domeniului educatiei anteprescolare. C3. Capacitatea de a identifica si optimiza potentialul creativ al copiilor anteprescolari. C4. Dezvoltarea inteligentei emotionale si a capacitatii de valorificare a resurselor ei in activitatile de relationare si invatare prin joc. C5. Cultivarea si dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa in activitatile specifice puericulturii.60Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de Stiintele Comunicarii si Relatii Internationale - Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogicUniversitatea Titu Maiorescu din Bucuresti4/30.10.20192342/8510
18Strategii de marketing in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind Strategiile de marketing din sectorul public; Absolventul(a) poate integra institutia publica prin strategii de marketing in ansamblul sistemului public si conexarea cu mediul privat; Absolventul(a)poate elabora strategii de marketing pentru institutiile publice; Absolventul(a) poate conexa strategiile de marketing cu misiunea si viziunea institutionala. O mai buna conexare a institutiei cu mediul sau si indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242202
19Managementul institutiilor judiciare04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru abordarea si clarificarea situatiilor de transpunere a reglementarilor privind conformitatea operatiunilor publice; Absolventul(a) poate gestiona procesele specifice pentru suport in realizarea activitatii institutiilor din sistemul de justitie; Absolventul(a) poate optimiza resurse si performa in administrarea operatiunilor suport; Absolventul(a) poate elabora politici institutionale si proceduri de asigurare a a conformitatii; Absolventul(a) poate acorda consultanta de specialitate; Absolventul(a) poate gestiona procedurile de asigurare a Cadrului de performanta pentru instante si parchete; Absolventul(a) poate defini, derula si finaliza contracte de servicii suport si externalizare. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea eticii si deorntologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne; Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019261206
20Managementul datelor cu caracter personal in sectorul public04136Absolventul(a) poate analiza, interpreta si aplica legislatia din domeniu in vederea gestionarii datelor cu caracter personal, secret de serviciu si strict secret in sectorul public; Absolventul(a) poate utiliza metode de gestiune si de prelucrare a datelor personale ale angajatilor din sectorul public fata de riscuri interne si externe; Absolventul(a) are capacitatea de dezvoltare si implementare a unei culturi organizationale privind standardele de protectie si securitate a datelor; Absolventul(a) are capacitatea de a transfera date in conditii de siguranta la nivel national si international; Absolventul(a) poate utiliza baze de date si sisteme de informatii. securizate. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242231
21Diagnosticul financiar al colectivitatilor locale04136Absolventul(a) are capacitatea de aplicare cognitiva si profesionala a conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare din domeniul financiar; Absolventul(a) poate analiza, sintetiza si interpreta independent informatiile financiare; Absolventul(a)are capacitatea de analiza si interpretare a unor probleme specifice managementului financiar si de fundamentare a deciziilor pe baza informatiilor financiar-economice; Absolventul(a) are capacitatea de diagnosticare a rentabilitatii si riscului la nivelul comunitatilor locale. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242203
22Control intern managerial in sectorul public04136Absolventul(a) poate utiliza conceptele si instrumentele necesare sistemelor de control intern managerial; Absolventul(a) cunoaste si aplica reglementari in domeniul controlului intern managerial; Absolventul(a) poate identifica si solutiona problemele constatate in cadrul misiunilor de evaluare; Absolventul(a) poate gestiona problemele si deficientele, dar si elabora recomandari si solutii de imbunatatire la nivelul sistemelor din cadrul organizatiei. indeplinirea la termen, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor, normelor si valorilor etice profesionale; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor in calitatea de conducator al unei echipe. 4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019241306
23Management de proiect pentru sectorul public04136Absolventul(a) poate explica si interpreta idei, proiecte, procese, precum si a continuturi teoretice si practice ale managementului de proiect; Absolventul(a) poate utiliza cunostintele dobandite in elaborarea si organizarea proiectelor; Absolventul(a) poate conduce si evalua activitati practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare a managementului de proiect. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice in munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242101
24Managementul achizitiilor04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru abordarea si clarificarea situatiilor nou create in domeniul achizitiilor; Absolventul(a) poate negocia in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice si private; Absolventul(a) poate elabora documentele de specialitate in domeniul achizitiilor publice si private; Absolventul(a) poate analiza si aplica legislatia specifica procedurilor de achizitie; Absolventul(a) poate acorda consultanta de specialitate; Absolventul(a) poate planifica procedurile de achizitie; Absolventul(a) poate derula si finaliza proceduri de atribuire a contractelor de achizitii. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea eticii si deorntologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne; Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.20Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019214946; 241261
25Contractul de munca si salarizarea in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele practice privind raportul de munca; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a diferitelor tipuri de contract de munca existente pe piata muncii; Absolventul(a) are capacitatea de solutionare a tuturor problemelor pe care le poate ridica un contract de munca/raport de serviciu; Absolventul(a) poate analiza si interpreta legislatia sociala, la zi. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (studii de caz, jurisprudenta) pentru a intelege si rezolva problemele existente pe piata fortei de munca.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242220
26Integritate publica04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru promovarea masurilor de evitare a vulnerabilitatilor in domeniul integritatii publice in cadrul organizatiilor publice locale; Absolventul(a) poate analiza, interpreta si aplica legislatia specifica integritatii publice; Absolventul(a) poate acorda consultanta in domeniul integritatii publice si legalitatii; Absolventul(a) are capacitatea de intocmire a planurilor de integritate si de participare la elaborarea politicilor anticoruptie de la nivelul organizatiilor publice locale; Absolventul(a) poate elabora si promova documente de integritate publica. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242209
27Managementul fondurilor europene pentru dezvoltare locala04136Absolventul(a) cunoaste principalele concepte referitoare la managementul fondurilor europene; Absolventul(a) cunoaste elementele specifice finantarilor europene; Absolventul(a) are capacitatea de a explica specificitatea finantarilor europene si diferentele fata de fondurile publice alocate prin diferite programe nationale; Absolventul(a) are capacitatea de a identifica surse de finantare in functie de specificul programului si al proiectelor finantabile; Absolventul(a) poate scrie proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltare locala. Formarea deprinderilor necesare gestionarii fondurilor europene pentru dezvoltare locala; indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice in munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242213
28Managementul serviciilor publice locale04136Absolventul(a) cunoaste principiile de organizare si functionare a serviciilor publice locale, precum si a tipologiilor si abordarilor acestora; Absolventul(a) poate analiza si aplica legislatia specifica domeniului managementului serviciilor publice locale; Absolventul(a) are capacitatea de analiza si de imbunatatire a modalitatii de organizare si functionare a serviciilor publice locale; Absolventul(a) cunoaste, identifica si aplica diferite modalitati de gestiune a serviciilor publice locale pentru fiecare situatie in parte. Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242208
29Limba engleza pentru administratia europeana04136Absolventul(a) are autonomie, acuratete si fluenta in comunicarea orala si scrisa in limba engleza asimiland terminologia specifica adminstratiei de la nivelul UE – structurile si mecanismele Uniunii Europene, corespondentele terminologice in limba engleza ale institutiilor europene; Absolventul(a) are capacitatea de a formula mesaje scrise si orale corecte, coerente si expresive in limba engleza pe teme legate de sfera de activitate a Uniunii Europene;Absolventul(a) se poate exprima nuantat, adaptat la contexte profesionale si situationale variate, prin utilizarea diferentiata si specializata a registrelor de limbaj (limbaj colocvial vs. exprimari emfatice) si a stilurilor functionale ale limbii engleze (terminologie economica si de afaceri vs. stil juridic-administrativ). Abilitatea de a modela discursul in functie de contextul social si profesional, prin folosirea alternativa si nuantata a variantelor stilistice; pertinenta verbala – capacitatea de exprimare sintetica si analitica; racordarea competentelor profesionale la specificul interdisciplinar al administratiei europene.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242214
30Managementul informatiilor in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind Managementul informatiilor in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a tipurilor de informatii din sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de identificare, dezvoltare si implementare a sistemelor de gestionare a informatiilor; Absolventul(a) are capacitatea de a proiecta proceduri de acces, utilizare si trasmitere a informatiilor. Optimizarea proceselor, a accesului la informatii, imbunatatirea performantelor si accesul tuturor utilizatorulor la informatie in timp real; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242204
31Planificare si dezvoltare institutionala in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind planificarea si dezvoltarea institutionala in sectorul public; Absolventul(a) poate transpune misiunea si viziunea unei institutiei in obiective strategice; Absolventul(a) are capacitatea de elaborare si implementare a variantelor si planurilor de dezvoltare institutionala. Deprinderea abilitatilor necesare pentru identificarea nevoilor de dezvoltare institutionala, evaluarea resurselor institutiei si implicarea lor in implementarea planurilor de dezvoltate; Asigurarea capacitatiilor functionale necesare pentru indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242207
32Inovare publica si strategii smart city04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind inovarea in sectorul public si smart city; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a tipurilor de inovare in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de identificare si utilizare a surselor si instrumentelor de inovare in sectorul public; Absolventul(a) poate identifica si implementarea de solutii inovative de smart city; Absolventul(a) are capacitatea de dezvoltare si implementare a strategilor, planurilor, programelor si initsiativelor de smart city. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitate.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019251302
33Limba engleza pentru administratia publica04136Absolventul(a) are autonomie, acuratete si fluenta in comunicarea orala si scrisa in limba engleza cunoscand termenii specifici adminstratiei publice; Absolventul(a) se poate exprima nuantat, adaptat la contexte profesionale si situationale variate, prin utilizarea diferentiata si specializata a registrelor de limbaj si a stilurilor functionale ale limbii engleze. Capacitatea de exprimare corecta, coerenta si expresiva in limba engleza; spontaneitatea si adecvarea lingvistica la contexte sociale diverse; pertinenta verbala; racordarea competentelor profesionale la specificul interdisciplinar al administratiei publice.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242215
34Antreprenoriat in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind antreprenoriatul in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de a diferentia tipurile de antreprenoriat din sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de a identifica, dezvolta si implementa ideile de antreprenoriat in sectorul public; Absolventul(a) poate analiza si interpreta legislatia din domeniul antreprenoriatului in sectorul public. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242221
35Managementul integritatii si prevenirii coruptiei la nivelul Ministerului Educatiei Nationale10316C.1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul eticii, integritatii si prevenirii coruptiei; C.2. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale in domeniul eticii, integritatii si prevenirii coruptiei; C.3. Aplicarea cunostintelor necesare in gestionarea datelor si informatiilor referitoare la o problema concreta de etica, integritate si prevenirea coruptiei.15Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Politie, Aleea Privighetorilor nr. 1a, Sector 1, BucurestiAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Politie207/11.10.2019Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
36Specializarea si perfectionarea cadrelor didactice universitare in educatia noua si activa din invatamantul tehnic011161) Sa utilizeze dezvoltarile recente si cunostintele avansate privind invatarea individuala si organizationala in proiectarea, realizarea si evaluarea activitatii didactice; 2) Sa identifice si sa adecveze la rolurile, functiile, responsabilitatile si caracteristicile procesului de dezvoltare profesionala la nivel personal si institutional; 3) Sa coreleze si sa interpreteze teorii, modele de invatare individuala/organizationala, proiectarea curriculara si a formelor de evaluare a situatiilor educationale specifice disciplinelor din domeniul Stiinte ale Educatiei; 4) Sa utilizeze avansat cunostintele din domeniul dezvoltarii personale si institutionale in analiza si interpretarea situatiilor educationale specifice.9Universitatea din Pitesti / Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie, strada Targul din Vale nr. 1, PitestiUniversitatea din Pitesti192/30.09.2019Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Universitatea de Vest din Timisoara2351
37Fundamentele securitatii cibernetice06126Invatarea principiilor fundamentele ale securitatii informatice; Identificarea conceptelor necesare pentru securizarea unei retele de calculatoare prin aplicarea unor tehnici de control a securitatii; Cunoasterea provocarilor de securitate cibernetica de astazi, a strategiilor de aparare a retelei, precum si a informatiilor despre solutiile de cibersecuritate de generatie viitoare; Utilizarea celor mai bune practici si principii de proiectare a cibersecuritatii pentru a aborda provocarile amenintarilor curente.4Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Strada Universitatii, nr. 13, SuceavaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava110/01.11.201825
38Competente antreprenoriale in domenii socio-umaniste04136cunoasterea si utilizarea conceptelor si proceselor specifice oricarei afaceri de la initiere pana la obtinerea profitului, consolidare si sustenabilitatea afacerii; initierea, derularea si incetarea unei afaceri; organizarea si managementul resurselor si proiectelor; intocmirea unui plan complet si eficient de afaceri; marketingul si vanzarea necesare in derularea unei afaceri; analiza financiara si de aplicare a instrumentelor specifice. Cunostinte de management general si management antreprenorial; abilitati de lucru in echipa; abilitati de leadership; responsabilitate individuala si privitoare la angajati.32Universitatea de Vest din Timisoara, Blvd. V. Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara96/17.10.2019
39Managementul serviciilor in institutiile publice04136Absolventul poate utiliza conceptele si principiile fundamentale de organizare si functionare a structurilor administrative; absolventul poate aplica instrumente de management specifice pentru dezvoltarea serviciilor publice; absolventul poate dezvolta si analiza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor si programelor guvernamentale35Universitatea din Petrosani, str. Universitatii, nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.2019242205
40Management educational04136Absolventul poate sa participe la imbunatatirea proceselor de management general si operational din cadrul organizatiilor scolare; Absolventul poate sa identifice si sa foloseasca eficient resursele financiare, informationale, materiale si umane in vederea realizarii obiectivelor privind derularea optima a activitatilor unitatilor scolare; Absolventul poate sa aplice instrumente de imbunatatire a proceselor de munca din perspectiva psihologiei muncii si a securitatii si sanatatii in munca.70Universitatea din Petrosani/Facultatea de Stiinte, str. Universitatii, nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.2019242102