Numar inregistrare Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de:(i) Rezultate ale învăţării(ii) Cunoştinţe/deprinderi/abilităţi/autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului de absolvire Observatii
Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
1Perfectionare in posturologie09156(i) capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobandite, capacitatea de a efectua un test posturo-dinamic, abilitatea de a concepe strategii terapeutice, planuri de tratament, cai de administrare; (ii) utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament, aplicarea planului de tratament stabilit in concordanta cu stadiul actual al bolii si adaptarea sa individualizata la particularitatile bolnavului15Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de Medicina, Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, nr. 189 Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti90/26.09.2019Societatea Romana de Posturologiemedic / 211 / 8621, 8622
2Integrarea si incluziunea in sistemul de invatamant a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES)01146C1 Recunoasterea si intelegerea principalelor concepte, teorii, orientari actuale din domeniul integrarii si incluziunii C2 Interpretarea si explicarea rezultatelor evaluarii psihopedagogice C3 Utilizarea conceptelor de baza si a teoriilor din domeniul psihopedagogic pentru a determina progresul elevilor C4 Desfasurarea unor activitati instructive - educative care sa utilizeze strategii si resurse adecvate unor contexte educationale variate60Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de Stiintele Comunicarii si Relatii Internationale - Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogicUniversitatea Titu Maiorescu din Bucuresti87/26.10.2019Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala - Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti2320, 2330, 2342, 2341, 2351, 2352, 2359/8542
3Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca10226(i) Identificarea cerintelor de prevenire a riscurilor profesionale; Analizarea riscurilor in gestiunea organizatiei; Elaborarea planului de prevenire si protectie; Urmarirea realizarii planului de prevenire si protectie; Evaluarea prin audit a rezultatelor actiunilor din planul de prevenire si protectie; Asigurarea sigurantei locului de munca si a mediului de lucru; Dezvoltarea propriei cariere; Realizarea managementului informatiilor30Universitatea din Petrosani/Facultatea de MineUniversitatea din Petrosani117/30.09.2019--2263/ 226307
4Competente antreprenoriale generale04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.4Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019----
5Antreprenoriat in bioeconomie04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019----
6Antreprenoriat in tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spatiu si securitate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019----
7Antreprenoriat in energie, mediu si schimbari climatice04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019----
8Antreprenoriat in sanatate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019----
9Managementul referintelor bibliografice01116Realizarea de studii/lucrari privind functionarea sistemului managerial si a subsistemelor sale2Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019--2310
10Mentorat educational in mediul academic01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii. 2Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.2019--2310
11Management curricular - optimizare si creativitate in educatie011161) Sa raspunda flexibil variatiilor rapide ale conditiilor de exercitare a misiunii de formare, de invatare si de difuzare a cunostintelor; 2) Sa detina o cultura suficienta in domeniul stiintelor educatiei; 3) Sa cunoasca cele mai noi rezultate obtinute in cercetarea stiintelor educatiei si ale comunicarii9Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Strada Universitatii, nr. 13, SuceavaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava108/30.09.2019Universitatea Vasile Alecsandri Bacau; Universitatea de Vest Timisoara; Universitatea din Pitesti2310
12Competenta antreprenoriala - Dimensiune a dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice universitare (ANTREPROF)01116Capacitatea de poiectare si integrare didactica interdisciplinara si transdisciplinara a elementelor de educatie antreprenoriala in continuturile specializarilor universitare, de comunicare eficienta in medii/contexte privind educatia antreprenoriala/furnizprii de educatie antreprenoriala. Utilizarea resurselor NTIC in realizarea invatarii colaborative-academice privind educatia antreprenoriala; adoptarea unei conduite didactice proactive, autoreflexive privind integrarea educatiei anreprenoriale in dezvoltarea profesionala si personala.10Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, strada A.I. Cuza, nr. 13, CraiovaUniversitatea din Craiova6/27.09.20182424
13Managementul situatiilor de criza10326Dezvoltarea capacitatii de identificare, estimare si cuantificare a cauzelor generatoare specifice situatiilor de criza; dobandirea cunostintelor necesare gestionarii efective a crizelor aparute, pentru a preveni transformarea lor in conflicte; cunoasterea prevederilor legislative in domeniu15Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti, Facultatea de Pompieri, Sos. Morarilor, nr. 3, BucurestiAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti4527117/21.05.20192141
14Etica si deontologie academica01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii3Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Strada Domneasca nr. 47, 800008, GalatiUniversitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310
15Strategii didactice inovative01116Utilizarea unei game largi de metode si instrumente de evaluare, inregistrare, analiza si comunicare a rezultatelor evaluarii, specifice invatamantului prescolar si primar.3Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Strada Domneasca nr. 47, 800008, GalatiUniversitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310
16Antreprenoriat in eco-nanotehnologii si materiale avansate04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei; Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.7Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati92/02.08.2019
17Puericultura - dimensiune a educatiei anteprescolare01146CUNOSTINTE. C1. Prelucrarea si utilizarea cunostintelor psihopedagogice in realizarea activitatilor instructiv-educative in domeniul puericulturii. C2. Identificarea metodelor si istrategiilor de evaluare psihopedagogica copiilor din ciclul educational anteprescolar. C3. Interpretarea, explicarea si valorificarea rezultatelor evaluarii psihopedagogice in activitatile educationale din aria puericulturii. Competente PROFESIONALE C1. Proiectarea activitatilor instructiv-educative din domeniul puericulturii pentru nivelul anteprescolar. C2. Realizarea activitatilor educationale si de asistenta specifice domeniului puericulturii. C3. Evaluarea proceselor de invatare, a rezultatelor si a progreselor realizate in activitatile educationale si de asistenta specifice domeniului puericulturii. C4. Monitorizarea progreselor realizate de anteprescolari, informarea si consilierea parintilor. Competente TRANSVERSALE C1. Capacitatea de sinteza si gandire critica in evaluarile profesionale specifice domeniului educational. C2. Capacitatea de a dezvolta strategii de rezolvare de probleme specifice domeniului educatiei anteprescolare. C3. Capacitatea de a identifica si optimiza potentialul creativ al copiilor anteprescolari. C4. Dezvoltarea inteligentei emotionale si a capacitatii de valorificare a resurselor ei in activitatile de relationare si invatare prin joc. C5. Cultivarea si dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa in activitatile specifice puericulturii.60Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de Stiintele Comunicarii si Relatii Internationale - Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogicUniversitatea Titu Maiorescu din Bucuresti4/30.10.20192342/8510
18Strategii de marketing in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind Strategiile de marketing din sectorul public; Absolventul(a) poate integra institutia publica prin strategii de marketing in ansamblul sistemului public si conexarea cu mediul privat; Absolventul(a)poate elabora strategii de marketing pentru institutiile publice; Absolventul(a) poate conexa strategiile de marketing cu misiunea si viziunea institutionala. O mai buna conexare a institutiei cu mediul sau si indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242202
19Managementul institutiilor judiciare04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru abordarea si clarificarea situatiilor de transpunere a reglementarilor privind conformitatea operatiunilor publice; Absolventul(a) poate gestiona procesele specifice pentru suport in realizarea activitatii institutiilor din sistemul de justitie; Absolventul(a) poate optimiza resurse si performa in administrarea operatiunilor suport; Absolventul(a) poate elabora politici institutionale si proceduri de asigurare a a conformitatii; Absolventul(a) poate acorda consultanta de specialitate; Absolventul(a) poate gestiona procedurile de asigurare a Cadrului de performanta pentru instante si parchete; Absolventul(a) poate defini, derula si finaliza contracte de servicii suport si externalizare. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea eticii si deorntologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne; Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019261206
20Managementul datelor cu caracter personal in sectorul public04136Absolventul(a) poate analiza, interpreta si aplica legislatia din domeniu in vederea gestionarii datelor cu caracter personal, secret de serviciu si strict secret in sectorul public; Absolventul(a) poate utiliza metode de gestiune si de prelucrare a datelor personale ale angajatilor din sectorul public fata de riscuri interne si externe; Absolventul(a) are capacitatea de dezvoltare si implementare a unei culturi organizationale privind standardele de protectie si securitate a datelor; Absolventul(a) are capacitatea de a transfera date in conditii de siguranta la nivel national si international; Absolventul(a) poate utiliza baze de date si sisteme de informatii. securizate. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242231
21Diagnosticul financiar al colectivitatilor locale04136Absolventul(a) are capacitatea de aplicare cognitiva si profesionala a conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare din domeniul financiar; Absolventul(a) poate analiza, sintetiza si interpreta independent informatiile financiare; Absolventul(a)are capacitatea de analiza si interpretare a unor probleme specifice managementului financiar si de fundamentare a deciziilor pe baza informatiilor financiar-economice; Absolventul(a) are capacitatea de diagnosticare a rentabilitatii si riscului la nivelul comunitatilor locale. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242203
22Control intern managerial in sectorul public04136Absolventul(a) poate utiliza conceptele si instrumentele necesare sistemelor de control intern managerial; Absolventul(a) cunoaste si aplica reglementari in domeniul controlului intern managerial; Absolventul(a) poate identifica si solutiona problemele constatate in cadrul misiunilor de evaluare; Absolventul(a) poate gestiona problemele si deficientele, dar si elabora recomandari si solutii de imbunatatire la nivelul sistemelor din cadrul organizatiei. indeplinirea la termen, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor, normelor si valorilor etice profesionale; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor in calitatea de conducator al unei echipe. 4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019241306
23Management de proiect pentru sectorul public04136Absolventul(a) poate explica si interpreta idei, proiecte, procese, precum si a continuturi teoretice si practice ale managementului de proiect; Absolventul(a) poate utiliza cunostintele dobandite in elaborarea si organizarea proiectelor; Absolventul(a) poate conduce si evalua activitati practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare a managementului de proiect. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice in munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242101
24Managementul achizitiilor04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru abordarea si clarificarea situatiilor nou create in domeniul achizitiilor; Absolventul(a) poate negocia in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice si private; Absolventul(a) poate elabora documentele de specialitate in domeniul achizitiilor publice si private; Absolventul(a) poate analiza si aplica legislatia specifica procedurilor de achizitie; Absolventul(a) poate acorda consultanta de specialitate; Absolventul(a) poate planifica procedurile de achizitie; Absolventul(a) poate derula si finaliza proceduri de atribuire a contractelor de achizitii. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea eticii si deorntologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne; Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.20Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019214946; 241261
25Contractul de munca si salarizarea in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele practice privind raportul de munca; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a diferitelor tipuri de contract de munca existente pe piata muncii; Absolventul(a) are capacitatea de solutionare a tuturor problemelor pe care le poate ridica un contract de munca/raport de serviciu; Absolventul(a) poate analiza si interpreta legislatia sociala, la zi. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (studii de caz, jurisprudenta) pentru a intelege si rezolva problemele existente pe piata fortei de munca.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242220
26Integritate publica04136Absolventul(a) poate utiliza cunostintele de specialitate pentru promovarea masurilor de evitare a vulnerabilitatilor in domeniul integritatii publice in cadrul organizatiilor publice locale; Absolventul(a) poate analiza, interpreta si aplica legislatia specifica integritatii publice; Absolventul(a) poate acorda consultanta in domeniul integritatii publice si legalitatii; Absolventul(a) are capacitatea de intocmire a planurilor de integritate si de participare la elaborarea politicilor anticoruptie de la nivelul organizatiilor publice locale; Absolventul(a) poate elabora si promova documente de integritate publica. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242209
27Managementul fondurilor europene pentru dezvoltare locala04136Absolventul(a) cunoaste principalele concepte referitoare la managementul fondurilor europene; Absolventul(a) cunoaste elementele specifice finantarilor europene; Absolventul(a) are capacitatea de a explica specificitatea finantarilor europene si diferentele fata de fondurile publice alocate prin diferite programe nationale; Absolventul(a) are capacitatea de a identifica surse de finantare in functie de specificul programului si al proiectelor finantabile; Absolventul(a) poate scrie proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltare locala. Formarea deprinderilor necesare gestionarii fondurilor europene pentru dezvoltare locala; indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice in munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242213
28Managementul serviciilor publice locale04136Absolventul(a) cunoaste principiile de organizare si functionare a serviciilor publice locale, precum si a tipologiilor si abordarilor acestora; Absolventul(a) poate analiza si aplica legislatia specifica domeniului managementului serviciilor publice locale; Absolventul(a) are capacitatea de analiza si de imbunatatire a modalitatii de organizare si functionare a serviciilor publice locale; Absolventul(a) cunoaste, identifica si aplica diferite modalitati de gestiune a serviciilor publice locale pentru fiecare situatie in parte. Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de formare si dezvoltare personala si profesionala, in scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242208
29Limba engleza pentru administratia europeana04136Absolventul(a) are autonomie, acuratete si fluenta in comunicarea orala si scrisa in limba engleza asimiland terminologia specifica adminstratiei de la nivelul UE – structurile si mecanismele Uniunii Europene, corespondentele terminologice in limba engleza ale institutiilor europene; Absolventul(a) are capacitatea de a formula mesaje scrise si orale corecte, coerente si expresive in limba engleza pe teme legate de sfera de activitate a Uniunii Europene;Absolventul(a) se poate exprima nuantat, adaptat la contexte profesionale si situationale variate, prin utilizarea diferentiata si specializata a registrelor de limbaj (limbaj colocvial vs. exprimari emfatice) si a stilurilor functionale ale limbii engleze (terminologie economica si de afaceri vs. stil juridic-administrativ). Abilitatea de a modela discursul in functie de contextul social si profesional, prin folosirea alternativa si nuantata a variantelor stilistice; pertinenta verbala – capacitatea de exprimare sintetica si analitica; racordarea competentelor profesionale la specificul interdisciplinar al administratiei europene.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242214
30Managementul informatiilor in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind Managementul informatiilor in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a tipurilor de informatii din sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de identificare, dezvoltare si implementare a sistemelor de gestionare a informatiilor; Absolventul(a) are capacitatea de a proiecta proceduri de acces, utilizare si trasmitere a informatiilor. Optimizarea proceselor, a accesului la informatii, imbunatatirea performantelor si accesul tuturor utilizatorulor la informatie in timp real; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242204
31Planificare si dezvoltare institutionala in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind planificarea si dezvoltarea institutionala in sectorul public; Absolventul(a) poate transpune misiunea si viziunea unei institutiei in obiective strategice; Absolventul(a) are capacitatea de elaborare si implementare a variantelor si planurilor de dezvoltare institutionala. Deprinderea abilitatilor necesare pentru identificarea nevoilor de dezvoltare institutionala, evaluarea resurselor institutiei si implicarea lor in implementarea planurilor de dezvoltate; Asigurarea capacitatiilor functionale necesare pentru indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice si platforme online moderne.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242207
32Inovare publica si strategii smart city04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind inovarea in sectorul public si smart city; Absolventul(a) are capacitatea de diferentiare a tipurilor de inovare in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de identificare si utilizare a surselor si instrumentelor de inovare in sectorul public; Absolventul(a) poate identifica si implementarea de solutii inovative de smart city; Absolventul(a) are capacitatea de dezvoltare si implementare a strategilor, planurilor, programelor si initsiativelor de smart city. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitate.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019251302
33Limba engleza pentru administratia publica04136Absolventul(a) are autonomie, acuratete si fluenta in comunicarea orala si scrisa in limba engleza cunoscand termenii specifici adminstratiei publice; Absolventul(a) se poate exprima nuantat, adaptat la contexte profesionale si situationale variate, prin utilizarea diferentiata si specializata a registrelor de limbaj si a stilurilor functionale ale limbii engleze. Capacitatea de exprimare corecta, coerenta si expresiva in limba engleza; spontaneitatea si adecvarea lingvistica la contexte sociale diverse; pertinenta verbala; racordarea competentelor profesionale la specificul interdisciplinar al administratiei publice.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242215
34Antreprenoriat in sectorul public04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind antreprenoriatul in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de a diferentia tipurile de antreprenoriat din sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de a identifica, dezvolta si implementa ideile de antreprenoriat in sectorul public; Absolventul(a) poate analiza si interpreta legislatia din domeniul antreprenoriatului in sectorul public. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.4Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019242221
35Managementul integritatii si prevenirii coruptiei la nivelul Ministerului Educatiei Nationale10316C.1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul eticii, integritatii si prevenirii coruptiei; C.2. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale in domeniul eticii, integritatii si prevenirii coruptiei; C.3. Aplicarea cunostintelor necesare in gestionarea datelor si informatiilor referitoare la o problema concreta de etica, integritate si prevenirea coruptiei.15Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Politie, Aleea Privighetorilor nr. 1a, Sector 1, BucurestiAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Politie207/11.10.2019Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
36Specializarea si perfectionarea cadrelor didactice universitare in educatia noua si activa din invatamantul tehnic011161) Sa utilizeze dezvoltarile recente si cunostintele avansate privind invatarea individuala si organizationala in proiectarea, realizarea si evaluarea activitatii didactice; 2) Sa identifice si sa adecveze la rolurile, functiile, responsabilitatile si caracteristicile procesului de dezvoltare profesionala la nivel personal si institutional; 3) Sa coreleze si sa interpreteze teorii, modele de invatare individuala/organizationala, proiectarea curriculara si a formelor de evaluare a situatiilor educationale specifice disciplinelor din domeniul Stiinte ale Educatiei; 4) Sa utilizeze avansat cunostintele din domeniul dezvoltarii personale si institutionale in analiza si interpretarea situatiilor educationale specifice.9Universitatea din Pitesti / Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie, strada Targul din Vale nr. 1, PitestiUniversitatea din Pitesti192/30.09.2019Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Universitatea de Vest din Timisoara2351
37Fundamentele securitatii cibernetice06126Invatarea principiilor fundamentele ale securitatii informatice; Identificarea conceptelor necesare pentru securizarea unei retele de calculatoare prin aplicarea unor tehnici de control a securitatii; Cunoasterea provocarilor de securitate cibernetica de astazi, a strategiilor de aparare a retelei, precum si a informatiilor despre solutiile de cibersecuritate de generatie viitoare; Utilizarea celor mai bune practici si principii de proiectare a cibersecuritatii pentru a aborda provocarile amenintarilor curente.4Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Strada Universitatii, nr. 13, SuceavaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava110/01.11.201825
38Competente antreprenoriale in domenii socio-umaniste04136cunoasterea si utilizarea conceptelor si proceselor specifice oricarei afaceri de la initiere pana la obtinerea profitului, consolidare si sustenabilitatea afacerii; initierea, derularea si incetarea unei afaceri; organizarea si managementul resurselor si proiectelor; intocmirea unui plan complet si eficient de afaceri; marketingul si vanzarea necesare in derularea unei afaceri; analiza financiara si de aplicare a instrumentelor specifice. Cunostinte de management general si management antreprenorial; abilitati de lucru in echipa; abilitati de leadership; responsabilitate individuala si privitoare la angajati.32Universitatea de Vest din Timisoara, Blvd. V. Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara96/17.10.2019
39Managementul serviciilor in institutiile publice04136Absolventul poate utiliza conceptele si principiile fundamentale de organizare si functionare a structurilor administrative; absolventul poate aplica instrumente de management specifice pentru dezvoltarea serviciilor publice; absolventul poate dezvolta si analiza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor si programelor guvernamentale35Universitatea din Petrosani, str. Universitatii, nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.2019242205
40Management educational04136Absolventul poate sa participe la imbunatatirea proceselor de management general si operational din cadrul organizatiilor scolare; Absolventul poate sa identifice si sa foloseasca eficient resursele financiare, informationale, materiale si umane in vederea realizarii obiectivelor privind derularea optima a activitatilor unitatilor scolare; Absolventul poate sa aplice instrumente de imbunatatire a proceselor de munca din perspectiva psihologiei muncii si a securitatii si sanatatii in munca.70Universitatea din Petrosani/Facultatea de Stiinte, str. Universitatii, nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.2019242102
41Administratie europeana04136Absolventul(a) cunoaste si intelege organizarea si functionarea institutiilor si organsmelor Uniunii Europene; Absolventul(a) cunoaste procesul decizional de la nivelul institutiilor Uniunii Europene; Absolventul(a) poate intelege si analiza critic politicile europene; Absolventul(a) cunoaste caracteristicile de baza ale pietelor si serviciilor publice din tarile membre UE; Absolventul(a) cunoaste si aplica metodele si tehnicile specifice managementului proiectelor cu finantare europeana. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.24Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Sediul SNSPA din Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative70/29.10.2019242214; 242215
42Administratie publica04136Absolventul(a) cunoaste modul de organizare si functionare a structurilor si mecanismelor administratiei publice; Absolventul(a) poate analiza, interpreta si aplica cadrul legal al administratiei publice; Absolventul(a) are capacitatea de elaborare si implementare de strategii de dezvoltare institutionala in sectorul public; Absolventul(a) are capacitatea de realizare de prognoze, planuri si programe necesare realizarii procesului de conducere a institutiei publice; Absolventul(a) poate implementa, monitoriza si evalua programele si politicile publice; Absolventul(a) poate realiza analize de impact. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.26Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Sediul SNSPA din Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative70/29.10.2019242201; 242202; 242203
43Chirurgia implantara de la simplu la complex09116CUNOSTINTE: Cunoasterea si insusirea regulilor de asepsie si antisepsie in implantologia orala. Cunoasterea si insusirea tehnicilor de inserare a implanturilor, de aditie osoasa si de elevare a sinusului maxilar. COMPETENTE PROFESIONALE: Insusirea teoretica si practica a tehnicilor de inserare a implanturilor in conditii anatomice simple. Insusirea tehnicilor de aditie osoasa si a tehnicilor clasice si minim invazive de elavare a sinusului maxilar. COMPETENTE TRANSVERSALE: Abilitati de lucru in echipa, abilitati de comunicare privind tehnicile chirurgicale simple si complexe din impalntologie, respectarea si dezvoltarea valorilor si eticii profesionale in implantologie, rezolvarea de probleme si luarea deciziilor, deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii.12Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti - Facultatea de Medicina DentaraUniversitatea Titu Maiorescu din Bucuresti5/30.10.2019CENTRUL EUROPEAN DE IMPLANTOLOGIE SRL2261/226101;226102;226103/8623
44Restaurarile protetice in implantologie09116CUNOSTINTE: Cunoasterea si insusirea indicatiilor si contraindicatiilor locale si generale de efectuare a interventiilor de plastie a tesuturilor moi. Cunoasterea si insusirea tuturor etapelor clinico-tehnice ale tratamentului implanto-protetic. Cunoasterea teoretica si practica a metodelor de corijare a complicatiilor si esecurilor in implantologie. COMPETENTE PROFESIONALE: Insusirea teoretica si practica a tehnicilor de plastie a tesuturilor moi si de realizare a restaurarilor protetice pe implanturi. Insusirea metodelor de rezolvare a complicatiilor si esecurilor in implantologie. COMPETENTE TRANSVERSALE: Abilitati de lucru in echipa, abilitati de comunicare privind tehnicile de protezare pe implanturi si metodelor de rezolvare a complicatiilor si esecurilor in implantologie, respectarea si dezvoltarea valorilor si eticii profesionale in tratamentul implanto-protetic, rezolvarea de probleme si luarea deciziilor , deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii.12Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti - Facultatea de Medicina DentaraUniversitatea Titu Maiorescu din Bucuresti6/30.10.2019CENTRUL EUROPEAN DE IMPLANTOLOGIE SRL2261/226101;226102;226103/8623
45Leadership local04136Absolventul(a) cunoaste si intelege elementele teoretice privind organizarea si functionarea administratiei publice locale; Absolventul(a) cunoaste si intelege teoriile si metodele specifice leadershipului, cu accent pe organizatiile publice locale; Absolventul(a) poate elabora si implementa strategii si politici de dezvoltare locala; Absolventul(a) are capacitatea de identificare, analizare si rezolvare a problemelor din comunitatile locale; Absolventul(a) are capacitatea de coordonare a situatiilor de criza, de asumare a riscurilor si de rezolvare a crizelor; Absolventul(a) poate identifica si utiliza strategii, metode si tehnici de comunicare publica si organizationala. indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Identificarea si utilizarea de elemente si instrumente ajutatoare (diagrame, analize, tehnologia informatiei) pentru a intelege si rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea.20Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Sediul SNSPA din Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative70/29.10.2019242208; 242229
46Manager de inovare sociala04136absolventul poate elabora si implementa strategia de inovare sociala; absolventul poate elabora si utiliza metodele de valorificare a capitalului intelectual20Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.20192421/242106
47Competente antreprenoriale04136absolventul poate sa stabileasca obiectivele generale, specifice si operationale ale organizatiei pe termen scurt, mediu si lung; absolventul poate sa identifice si sa foloseasca eficient resursele financiare, informationale, materiale si umane in vederea realizarii obiectivelor propuse.20Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.20192421/242111
48Didactica si psihopedagogie universitara01116Aplica strategii didactice; Asigura managementul colectivului de studenti; Elaboreaza fisa disciplinei; Evalueaza si monitorizeaza progresul scolar al studentilor; Ofera feedback constructiv si consiliere pedagogica. Cunostinte privind managementul mediului de invatare; Abilitatea de a interpreta critic activitatea de proiectare a demersului educational; Dezvoltarea de instrumente de evaluare a rezultatelor invatarii; Gandire critica; Rezolvare de probleme; Comunicare si colaborare.15Universitatea de Vest din Timisoara / Timisoara, Targu Jiu, Resita, SuceavaUniversitatea de Vest din Timisoara102/13.12.20192310
49Invatarea bazata pe probleme (PBL) pentru invatamantul universitar01116Aplica strategii didactice; Asigura managementul colectivului de studenti; Elaboreaza fisa disciplinei; Evalueaza si monitorizeaza progresul scolar al studentilor; Ofera feedback constructiv si consiliere pedagogica. Cunostinte privind managementul mediului de invatare; Abilitatea de a interpreta critic activitatea de proiectare a demersului educational; Dezvoltarea de instrumente de evaluare a rezultatelor invatarii; Gandire critica; Rezolvare de probleme; Comunicare si colaborare.15Universitatea de Vest din Timisoara / Timisoara, Targu Jiu, Resita, SuceavaUniversitatea de Vest din Timisoara102/13.12.20192310
50UVT Teaching & Learning Brand01116Aplica strategii didactice; Asigura managementul colectivului de studenti; Elaboreaza fisa disciplinei; Evalueaza si monitorizeaza progresul scolar al studentilor; Ofera feedback constructiv si consiliere pedagogica. 14Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara102/13.12.20192310
51Predare si invatare in mediul universitar, o abordare bazata pe dovezi empirice01116Aplica strategii didactice; Asigura managementul colectivului de studenti; Elaboreaza fisa disciplinei; Evalueaza si monitorizeaza progresul scolar al studentilor; Ofera feedback constructiv si consiliere pedagogica. 15Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara102/13.12.20192310
52Rezilienta si asertivitate in mediul educational01886Cunoasterea teoriilor explicative despre stres si reactii la stres si a conceptelor de agresivitate, pasivitate si asertivitate; Aplicarea tehnicilor asertive de reactie la comportamente agresive si contra - agresive (active sau pasive) si de prevenire si rezolvare a conflictelor; Capacitatea si disponibilitatea de a respecta, de a demonstra empatie, de a accepta neconditionat si de realiza activitati de advocacy pentru persoanele in risc22Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara103/20.12.2019Clinica Universitara de Terapii si Consiliere Psihopedagogica a Universitatii de Vest din Timisoara, AL GHAZI SI ASOCIATII Societate Civila Profesionala de Psihologie Timisoara2330/2341/2342/2352/2359/2634 / 8510/8520/8531/8559
53Analiza comportamentala aplicata. Interventie in tulburarile de spectru autist03136Cunoasterea caracteristicilor definitorii si identificarea aplicatiilor analizei comportamentale; Descrierea si identificarea de exemple si non-exemple ale principalelor concepte ale analizei comportamentale; Descrierea, identificarea de exemple si non-exemple de metode stiintifice ale analizei comportamentale si analizei functionale; Proiectarea si utilizarea de proceduri demonstrate stiintific in analiza comportamentala; Planificarea si implementarea principiilor analizei comportamentale in conformitate cu regulile de etica nationale si internationale ale analistului comportamental; Elaborarea planului de interventie personalizat si supervizarea implementarii acestuia. Cunostinte avansate in domeniul educarii si recuperarii copiilor cu tulburari din spectrul autist; Aptitudini de proiectare, interventie si monitorizare in contextul interventiei bazate pe analiza comportamentala aplicata; Gestionarea adecvata a analizei comportamentale, cu respectarea individualitatii subiectilor; Desfasurarea cu responsabilitate a interventiei psihopedagogice specifice; Respectarea deontologiei profesionale si a principiilor de etica specifice lucrului cu beneficiari.40Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara103/20.12.2019AL GHAZI SI ASOCIATII Societate Civila Profesionala de Psihologie Timisoara, Asociatia DAAL Autism Project2634/2352 / 8559/8560/8690
54Strategii de educatie si disciplinare pozitiva in scoala01886Cunoasterea si intelegerea relatiilor dintre istoricul de viata, ecologia personala si problemele emotional - comportamentale; Cunoasterea dinamicilor ciclurilor conflictuale si a principalelor tipuri de comportamente de autoinfrangere; Abilitatea de a identifica distorsiunile de gandire si convingerile irationale si de conceptualizare a comportamentelor inadecvate; Abilitatea de a plica strategii de consiliere eficiente si specifice pentru diferite tipuri de comportamente inadecvate, pentru rezolvarea conflictelor; Capacitatea si disponibilitatea de a respecta, de a demonstra empatie, de a accepta neconditionat si de a realiza activitati de advocacy pentru persoanele in risc.22Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara103/20.12.2019Clinica Universitara de Terapii si Consiliere Psihopedagogica a Universitatii de Vest din Timisoara, AL GHAZI SI ASOCIATII Societate Civila Profesionala de Psihologie Timisoara2330/2341/2342/2352/2359/2634 / 8510/8520/8531/8559
55Designer instructional01116- cunostinte de baza din domeniul designerului instructional, curriculumului, teoriei si metodologiei instruirii si evaluarii, managementului educational; - competente de interpretare antreprenoriala si adaptarea acestora la designul instructional; - capacitati de comunicare digitala, inclusiv a abilitatii de a construi pagini web15Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Oradea, RomaniaUniversitatea din Oradea63/08.01.2020235904
56Sisteme de supraveghere si securitate aeriana10316CP1. Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul Stiinte militare, informatii si ordine publica; CP2. Analiza independenat a unor probleme si capacitatea de a elabora un algoritm de luare a deciziilor.22Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda / Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriana , str. Mihai Viteazul, nr.160, BrasovAcademia Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov6997/09.12.20198422
57Meteorologie aplicata si protectia mediului10316CP1. Analiza, testarea si aplicarea metodelor de diagnoza si de elaborare a deciziilor specifice managementului in aviatie; CP2. Aplicarea cunostintelor de baza necesare intrebuintarii aeronavelor in actiuni specifice fortelor aeriene. CT1. Aplicarea tehnicilor de relationare in grup; dezvoltarea capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare de roluri specifice in cadrul muncii in echipa; CT2. Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare profesionala continua, utilizarea eficienta a abilitatilor lingvistice, a cunostintelor de tehnologia informatiei si a comunicarii, prin corelarea cu necesitatile si facilitatile de dezvoltare profesionala specifice organizatiei militare.22Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda / Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriana , str. Mihai Viteazul, nr.160, BrasovAcademia Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov6997/09.12.20198422
58Securitate cibernetica si control in sisteme informatice10316CP1. Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul Stiinte militare, informatii si ordine publica; CP2. Analiza independenta a unor probleme si capacitatea de a elabora un algoritm de luare a deciziilor.21Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda / Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriana , str. Mihai Viteazul, nr.160, BrasovAcademia Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov6997/09.12.20198422
59Managementul conflictelor si strategii de negociere10316CP1. Aplicarea conceptelor si teoriilor fundamentale pentru rezolvarea unor probleme bine definite specifice domeniului stiinte militare, informatii si ordine publica; CP2. Crearea si aplicarea strategiilor si politicilor, elaborarea de modele si proceduri pentru rezolvarea problemelor organizatiei militare; CP3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru modelarea deciziei si analiza fluxurilor de activitati in fortele aeriene; CP4. Analiza comparativa a metodelor de diagnoza specifice managementului in aviatie si a vulnerabilitatilor si riscurilor in functie de mediul lor de manifestare; CP6. Evaluarea riscului in spatiul de lupta si integrarea adecvata a procedeelor si tehnicilor de actiune in situatii de lupta simulata. CT1. Aplicarea tehnicilor de relationare in grup; dezvoltarea capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare de roluri specifice in cadrul muncii in echipa.21Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda / Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriana , str. Mihai Viteazul, nr.160, BrasovAcademia Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov6997/09.12.20198422
60Ingineria si managementul sistemelor de fatade07886-cunoasterea, aplicarea si interpretarea: -elementelor de inventariere si analizare a materialelor, solutiilor tehnice si metodelor de proiectare in acord cu legislatia in vigoare; -metodelor de proiectare si executie in acord cu legislatia in vigoare; -abilitatea de a identifica, formula si solutiona probleme, de a propune si interpreta coerent solutii pentru rezolvarea acestora in cadrul etapelor proiectelor de investitii ce includ sisteme de fatade -analiza aspectului arhitectural, deprinderea managementului proiectelor cuprinzand proiectare, organizare, productie, montaj, urmarire un executie si receptie lucrari15Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, Bd. Marasti nr. 59, sect. 1, BucurestiUniversitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti9527/18.12.2019214209/7112
61Protectia datelor cu caracter personal04216Utilizarea legislatiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punct de vedere juridic si in solutionarea lor27Universitatea Stefan cel Mare din Suceava/ Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Str. Universitatii 13, SuceavaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava88/26.07.2018242231
62Evaluare nivel de risc si audit in domeniul securitatii si sanatatii in munca10226Formarea de capabilitati in vederea stabilirii activitatilor de prevenire si protectie, precum si promovarea unei culturi pozitive in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale. Dezvoltarea de tehnici in vederea determinarii daca angajatii sau procesele respecta legea, regulamentele si standardele. Formarea abilitatilor pentru perceptia actiunilor gresite sau a celor care par a fi gresite. Dezvoltarea capacitatii de combinare a informatiilor diverse in vederea formularii de reguli generale si concluzii, inclusiv a intelegerii relatiilor dintre elementele aparent disparate. Competentele acumulate: competente in domeniul stiintei, tehnologiei, ingineriei si matematicii (competente de a da sens experientelor, competente metacognitive, antreprenoriale si de a invata sa inveti), analiza si luarea deciziilor (competente antreprenoriale), managementul oamenilor; orientare spre servicii. 20Universitatea Transilvania din Brasov / Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, salile apartinand facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor (corpurile G si I) Universitatea Transilvania din Brasov 38/18.12.2019societati comerciale si institutii publice din judetul Brasov si judetele limitrofe 226307
63Coordonator in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru santiere temporare sau mobile10226Stabilirea in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, a masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului. Elaborarea Planului General de Coordonare - PGC in materie de Securitate si Sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv, tinand seama de activitatile de exploatare ce au loc in incinta acestuia. Armonizarea Planurilor Proprii de Securitate si Sanatate in Munca (PPSSM) ale antreprenorului si subcontractorilor cu PGC si sa avizeze aceste PPSSM. Competentele acumulate: competente in domeniul stiintei, tehnologiei, ingineriei si matematicii (competente de a da sens experientelor, competente metacognitive, antreprenoriale si de a invata sa inveti), analiza si luarea deciziilor (competente antreprenoriale), managementul oamenilor; orientare spre servicii.11Universitatea Transilvania din Brasov / Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, salile apartinand facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor (corpurile G si I) Universitatea Transilvania din Brasov 38/18.12.2019societati comerciale (preponderent din domeniul constructiilor sau serviciilor) si institutii 226303
64Tehnologii Web aplicate06136Analiza specificatiilor software; Crearea de diagrame de secvente; Translatarea conceptelor din cerinte in elemente vizuale; Dezvoltarea de prototipuri software; Implementarea design-ului de front-end; Utilizarea sabloanelor de design; Utilizarea bibliotecilor de software8Universitatea de Vest din Timisoara, Blvd. V. Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara104/17.01.2020Divenio Consulting S.R.L.2513
65Tehnologia informatiei in educatie07146Absolventul isi insuseste metodele de elaborare, proiectare, implementare si integrare a produselor-program specifice tehnologiei informatiei in activitatea didactica, in vedere realizarii obiectivelor de instruire propuse.20Universitatea din Petrosani, Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, str. Universitatii nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani135/28.11.2019251204
66Managementul calitatii in educatie04136Absolventul cunoaste procesele prin intermediul carora este asigurata calitatea serviciilor educationale si utilizeaza tehnologiile informationale moderne in procesul de predare; absolventul cunoaste dimensiunile psihologice, sociale si operationale ale managementului grupei de studenti/elevi si modalitatile optime de derulare a interactiunilor educationale.20Universitatea din Petrosani, Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, str. Universitatii nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani134/28.11.2019242114
67Managementul activitatilor sportive04136Absolventul poate sa stabileasca obiectivele generale, specifice si operationale cu privire la organizarea activitatilor sportive; absolventul poate sa identifice si sa gestioneze eficient resursele financiare necesare finantarii proiectelor si activitatilor din sport.70Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, str. Universitatii nr. 20, PetrosaniUniversitatea din Petrosani136/28.11.2019242117
68Evaluarea nivelului de risc si audit in domeniul securitatii si sanatatii in munca10226Unitati de competenta generale: U 1: Dezvoltarea propriei cariere; U 2: Realizarea managementului informatiilor; U 3: Asigurarea sigurantei locului de munca si a mediului de lucru. Unitati de competenta specifice: U1: Identificarea cerintelor de prevenire a riscurilor profesionale; U2: Analizarea riscurilor in gestiunea organizatiei; U3: Elaborarea planului de prevenire si protectie; U4: Urmarirea realizarii planului de prevenire si protectie; U5: Evaluarea prin audit a rezultatelor actiunilor din planul de prevenire si protectie.15Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic - Strada Domneasca nr. 47 - 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati15/06.09.2012226307
69Biblioteconomie, stiintele informarii si documentarii03226Rezultate ale invatarii: Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor si a terminologiei de specialitate in situatii multiple; Descrierea si aplicarea metodelor si tehnicilor de analiza, organizare si evaluare a continuturilor infodocumentare; Descrierea si aplicarea tehnicilor si principiilor de marketing pentru determinarea nevoilor de informare ale utilizatorilor de informatii si de produse culturale, in cadrul serviciilor de informare si de documentare. Cunostinte: Analiza, validarea si ierarhizarea documentelor si resurselor informationale in baza criteriilor privind calitatea, credibilitatea, actualitatea si exhaustivitatea informatiei; Elaborarea unor instrumente de informare, documentare si de regasire a informatiei in baza principiilor si metodologiei cercetarii stiintifice; Utilizarea tehnologiilor adecvate in realizarea si comunicarea profesionalizata a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect; Gestionarea eficienta a colectiilor infodocumentare in contexte institutionale diverse: descrierea principiilor, metodelor si tehnicilor privind selectia, achizitia, evidenta, prelucrarea, organizarea, conservarea si comunicarea colectiilor de documente, indiferent de suport; Evaluarea metodicilor de formare a culturii informatiei si a comunicarii si utilizarea adecvata a acestora in procesul acordarii asistentei informationale beneficiarilor; Rezolvarea in mod realist, cu argumentare atat teoretica, cat si practica a unor situatii profesionale uzuale, in vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora.30Universitatea de Vest din Timisoara, Blvd. V. Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara104/17.01.2020262202/9101
70Audit intern si guvernanta04136Absolventul(a) are capacitatea de a cunoaste, intelege si aplica procedurile si tehnicile de audit intern; Absolventul(a) poate formula recomandari si operationaliza conceptele cheie in audit si domeniul guvernantei pentru explicarea si evaluarea proceselor de administrare, control si management al riscului; Absolventul(a) poate utiliza instrumente strategice pentru analiza si evaluarea sistemelor si proceselor din organizatii; Absolventul(a) poate identifica, examina si rezolva probleme din administratia publica, in mod cooperant, flexibil si eficient. Indeplinirea la termen, in mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice si a deontologiei profesionale; Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea si exercitarea rolurilor pecifice in munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.21Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica, Sediul SNSPA din Bd. Expozitiei nr. 30A, Sector 1, BucurestiScoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica70/29.10.2019241306; 241931
71Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale01146Utilizarea adecvata in comunicarea profesionala a conceptelor, metodelor si instrumentelor specifice evaluarii psihologice (individuala, de grup si organizationala); identificarea si descrierea teoriilor si mecanismelor psihice ce vizeaza comunicarea; explicarea si interpretarea faptelor si teoriilor utilizand cunostinte de baza din domeniu, precum si observatii si informatii obtinute in mod propriu; Interpretarea rolului comunicarii in activitatea profesionala si explicarea diferitelor tipuri si metode de comunicare; Elaborarea strategiei/strategilor de interventie in problemele grupului30Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu MuresUniversitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures21/17.03.2015Pentru dezvoltarea / obtinerea de competente cheie/transversale
72Achizitii publice04136C5.5 Dezvoltarea si implementarea de studii/lucrari privind procesul decizional in organizatii; CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila8Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati62/15.06.2017214946
73Managementul financiar al achizitiilor publice04126Absolventul poate utiliza conceptele si principile fundamentale de organizare si functionare a sistemului de achizitii publice; absolventul poate aplica instrumente de management financiar specifice achizitiilor publice; absolventul poate dezvolta si analiza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor de achizitii publice.25Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, PetrosaniUniversitatea din Petrosani136/28.11.2019241261
74Managementul situatiilor de criza10316C2.R1. Explicarea notiunilor, conceptelor, sintagmelor si principiilor specifice politicilor si strategiilor de management al crizelor. C2.R2. Identificarea factorilor, motivelor si relatiilor care duc la aparitia si escaladarea crizelor politico-militare. C2.R3. Aplicarea strategiilor de gestionare a situatiilor de criza. C2.R4. Elaborarea unor planuri si scenarii de pregatire a fortelor pentru interventii in situatii sociale exceptionale. C2.R5. Dezvoltarea de strategii de comunicare adecvate situatiilor de criza. C2. Identificarea si aplicarea functiilor manageriale pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Stiinte MilitareAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020242113; 8422
75Comunicatii si informatica10316C4.R1. Operarea cu conceptele specifice standardizarii, interoperabilitatii si lectiilor invatate in contextul transformarii capabilitatilor militare in domeniul comunicatii si informatica. C4.R2. Evaluarea comparativa a caracteristicilor tehnologiilor necesare constituirii capabilitatilor functionale in domeniul comunicatii si informatica conform standardelor actionale. C4.R3. Intocmirea documentelor necesare procesului de planificare, organizare si restructurare a sistemelor de comunicatii si informatica in volum complet si in formatul standardizat. C4.R4. Prezentarea strategiilor si a planurilor inovative, intocmite in structura proprie sau coordonate cu alte structuri, in scopul optimizarii activitatilor in domeniul comunicatiilor si informaticii. C4. Aplicarea cunostintelor de baza necesare in exercitarea atributiilor functionale si tehnice pentru solutionarea de probleme specifice.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Management MilitarAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020251402; 8422
76Managementul protectiei infrastructurilor critice10316C2.R1. Cunoasterea legislatiei nationale/europeane in domeniul protectiei infrastructurilor critice in scopul identificarii si desemnarii infrastructurilor critice. C2.R2. Operarea cu notiunile de baza, conceptele, sintagmele specifice domeniului infrastructurilor critice. C2.R3. Practicarea functiilor managementului riscului la nivelul infrastructurii critice. C2.R4. Elaborarea de documente si ghiduri/manuale de proceduri si bune practici in domeniul protectiei infrastructurilor critice. C2.R5. Utilizarea, in situatii de criza, a strategiilor de comunicare adecvate in cadrul sistemului national de avertizare timpurie si cu publicul. C4.R1. Aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si masurilor de protectie a mediului in vederea minimizarii riscurilor. C4.R2. Identificarea cu exactitate a planurilor cu incidenta in domeniul securitatii (Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de evacuare in situatii de urgenta, Planul de aparare impotriva incendiilor, etc.), a procedurilor, protocoalelor, acordurilor si responsabilitatilor operatorului in acest domeniu. C4.R3. Elaborarea/aplicarea/actualizarea Planului de securitate destinat protectiei infrastucturilor critice. C4.R4. Promovarea masurilor pentru asigurarea pregatirii profesionale a personalului infrastructurii critice, inclusiv in domeniul sanatatii si securitatii in munca. C2. Identificarea si aplicarea functiilor manageriale pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei. C4. Aplicarea cunostintelor de baza necesare in exercitarea atributiilor functionale si tehnice pentru solutionarea de probleme specifice.38Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Stiinte MilitareAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020242227; 8422
77Managementul integrat al sprijinului de lupta10316C4.R1. Operarea cu conceptele specifice standardizarii, interoperabilitatii si lectiilor invatate in contextul transformarii capabilitatilor militare in domeniul sprijinului de lupta. C4.R2. Proiectarea de masuri eficace si eficiente de asigurare a actiunilor si protectiei fortelor in situatii de criza si de razboi. C4.R3. Evaluarea cadrului operational si normativ specific capabilitatilor militare si arhitecturilor organizationale. C4.R4. Elaborarea unor strategii si planuri inovative, atat in structura proprie cat si coordonate cu alte structuri, in scopul optimizarii activitatilor in cadrul operational si normativ specific sprijinului de lupta. C4. Aplicarea cunostintelor de baza necesare in exercitarea atributiilor functionale si tehnice pentru solutionarea de probleme specifice.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Stiinte MilitareAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020242113; 8422
78Leadership in camp tactic10316C1.R1. Operarea cu termeni si concepte specifice leadership-ului. C1.R2. Elaborarea unor strategii adecvate de motivare a subordonatilor pentru a creste performanta structurilor organizationale din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala in contextul situatiilor de pace, la criza si la razboi. C1.R3. Evaluarea obiectiva a performantei individuale si colective in raport cu obiectivele stabilite. C1.R4. Identificarea disfunctiilor existente la nivelul structurilor organizationale din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala cu impact asupra performantelor resursei umane. C1.R5. Aplicarea de metode specifice rezilientei in scopul diminuarii consecintelor stresului profesional. C1. Aplicarea principiilor leadership-ului in organizatie.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Stiinte MilitareAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020242113; 8422
79Protectia mediului in actiunile militare10316C3.R1. Operarea cu termeni si reglementari specifice protectiei mediului. C3.R2. Evaluarea obiectiva a impactului activitatilor militare asupra mediului in scopul reducerii efectelor negative datorate poluarii. C3.R3. Planificarea si conducerea activitatilor de protectie a mediului in structuri ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu utilizarea optima a resurselor aflate la dispozitie. C3.R4. Elaborarea documentelor unui acord de mediu in scopul implementarii unor sisteme adecvate pentru protectia mediului in structuri ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala. C3. Sustinerea procesului infodecizional in managementul organizatiei militare.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Management MilitarAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020213309; 8422
80Managementul calitatii totale10316C2.R1. Operarea cu termeni, relatii, procese si conexiuni specifice managementului calitatii totale. C2.R2. Executarea de analize ale fiabilitatii sistemelor tehnice in vederea fundamentarii stiintifice a politicilor de mentenanta. C2.R3. Aplicarea instrumentelor calitatii in vederea identificarii si analizei neconformitatilor si/sau a rezultatelor proceselor de imbunatatire a calitatii si conducere a acesteia in vederea consolidarii eficacitatii si eficientei. C2.R4. Prezentarea unor strategii si planuri inovative de management al resurselor tehnico-materiale in contextul optimizarii costurilor pe ciclul de viata al echipamentelor si sistemelor tehnice. C2. Identificarea si aplicarea functiilor manageriale pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei.19Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Management MilitarAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020242114; 8422
81Audit public intern10316C2.R1. Monitorizarea conformitatii procedurilor, operatiunilor si activitatilor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala cu normele legale si reglementarile departamentale. C2.R2. Imbunatatirea calitatii managementului, a controlului si auditului intern in structurile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. C2.R3. Sustinerea procesului infodecizional al managementului organizatiei, prin participarea, in cadrul echipelor de audit public intern, la elaborarea strategiilor de utilizare eficienta a resurselor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. C3.R1. Evaluarea rezultatelor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala in indeplinirea obiectivelor stabilite si monitorizarea eficientei si eficacitatii operatiunilor efectuate. C3.R2. Identificarea riscurilor posibile si propunerea unor directii viitoare de actiune in vederea prevenirii aparitiei si/sau minimizarii consecintelor acestora. C3.R3. Participarea la asigurarea legalitatii operatiunilor specifice managementului resurselor umane, evidentei contabile, achizitiilor, administrarii si pastrarii patrimoniului structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. C3.R4. Utilizarea tehnologiei informatiei in corelatie cu necesitatile si facilitatile de dezvoltare profesionala specifice structurilor din sistemul de aparare, siguranta si ordine publica. C2. Identificarea si aplicarea functiilor manageriale pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei. C3. Diagnoza si estimarea potentialului economico-financiar al organizatiei.27Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu/Facultatea de Stiinte Economice si AdministrativeAcademia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu547/21.02.2020241306; 8422
82Specialist in sisteme de calificare01116. Lucru in proiecte cu tematici in domeniul educatiei. Incadrarea programelor de studii/standardelor in normele internationale; Pregatirea unei strategii pentru educatie, reglementari. Analiza/sinteza si dezvoltare curriculum si planuri de dezvoltare personala15Universitatea Politehnica din BucurestiUniversitatea Politehnica din Bucuresti39/30.10.2018242313
83Testare optometrica si managementul pacientului07886Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare si gestiune a datelor. Utilizarea sistemelor optice si implementarea lor in domeniul optometriei. Descrierea principiilor si metodelor utilizate intr-un sistem specializat pentru mecanismul vederii. Utilizarea procedurilor si echipamentelor de investigare optometrica, corectie si antrenament vizual. Utilizarea tehnologiilor specifice domeniului de optometrie30Universitatea Politehnica din BucurestiUniversitatea Politehnica din Bucuresti579/11.12.2019226701
84Profesori inovatori - studenti antreprenori01116Abordarea progresului social si tehnologic prin implicarea activa in procesul modernizarii; Manifestarea unei conduite antreprenoriale proactive in plan profesional; Proiectarea si evaluarea curriculumului inovativ; Exprimarea gandirii critice, practice si strategice in contexte centrate pe inovare; Manifestarea unei conduite proactive in plan profesional prin utilizarea strategiilor moderne sprijinite de accesul la resurse moderne si flexibile.5La Universitatea Politehnica din Bucuresti si/sau in alte locatii stabilite impreuna cu beneficiarii programului.Universitatea Politehnica din Bucuresti553/13.11.2019Programul vizeaza competente transversale de tip psihopedagogic
85Optometrie - Testare si prescriptie07886Utilizarea sistemelor optice si implementarea lor in domeniul optometriei; Utilizarea procedurilor si echipamentelor de investigare optometrica, corectie si antrenament vizual; Explicarea rolului functional al fiecarui dispozitiv de executie, montaj si adaptare a unui produs de corectare a deficientelor vizuale mono si binoculare. Aplicarea principiilor functionarii unei structuri de aparate, grupate pe criterii de performanta. Evaluarea corectitudinii executiei, montajului si adaptarii unui produs optometric.30Universitatea Politehnica din BucurestiUniversitatea Politehnica din Bucuresti579/11.12.2019226701
86Initiere in optometrie - Testare optometrica si managementul pacientului07886Cunostinte/abilitati in domeniul analizei sistemului vizual si stabilirii compensarii optice0Universitatea Politehnica din BucurestiUniversitatea Politehnica din Bucuresti579/11.12.2019226701
87Initiere in optometrie - Testare si prescriptie07886Acumulare de cunostinte si formarea de abilitati in domeniul analizei sistemului vizual si stabilirii compensarii optice0Universitatea Politehnica din BucurestiUniversitatea Politehnica din Bucuresti579/11.12.2019226701
88Initiere in utilizarea aplicatiei informatice MySMIS04136Selectarea metodelor, tehnicilor si procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informatii si cunostinte in procesul managerial5Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310 Profesori Universitari si Asimilati
89Obtinerea, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate industriala04216Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite2Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192130 Profesori Universitari si Asimilati
90Redactarea si publicarea articolelor stiintifice04136Realizarea de studii/lucrari de fundamentare a procesului managerial, utilizand baze de date, informatii si cunostinte4Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati99/10.09.20192310 PROFESORI UNIVERSITARI ȘI ASIMILAȚI
91Resurse educationale si digitale pentru instruire online01116Comunicare organizationala utilizand resurse digitale; Demers reflectiv si critic in evaluarea activitatilor perdagogice digitale proprii si colegiale; Identificarea, evaluarea si selectarea resurselor digitale de predare-invatare; Crearea si adaptarea resurselor digitale la obiective, context si metodele didactice; Gestionarea, protejarea si distribuirea resurselor digitale; Utilizarea resurselor digitale in evaluarea formativa si sumativa; Planificare si feedback in activitatile educationale; Diferentierea si personalizarea instruirii; Implicarea activa si creativa a elevilor in activitatile educationale10Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, TimisoaraUniversitatea de Vest din Timisoara10/15.05.20202330, 2341 / 8520, 8531 / Utilizarea eficienta a resurselor si a instrumentelor digitale in activitatile de predare-invatare; Comunicare si colaborare utilizand tehnologii digitale in activitatile de predare-invatare; Crearea de continut digital
92Administrarea afacerilor - antreprenoriat, inovare, economie digitala04136Aplicarea principiilor, normelor si valorilor de etica profesionala in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila. Solutionarea in timp real, in conditii de asistenta calificata, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de munca, respectand12Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Facultatea de Stiinte EconomiceUniversitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia2/3076/12.02.2020
93Managementul calitatii in invatamantul superior04136Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor si instrumentarului necesare proceselor manageriale, in corelatie cu mediul organizatiei; Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei.3Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati81/05.05.20202310
94Mentorat si coaching in invatamantul universitar01116Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii2Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 80000886/20.05.20202310
95Program de formare si dezvoltare profesionala in protejarea si reabilitarea patrimoniului construit02226Specializare in protejarea si reabilitarea patrimoniului construit. Cunostinte privind restaurarea, cercetarea si revitalizarea monumentelor istorice 1. Regasirea informatiei despre trecutul istoric, 2. Utilizarea metodologiei de baza a unor stiinte auxiliare ale istoriei (conexe arheologiei): numismatica si epigrafia. 3. Elemente fundamentale ale culturii si patrimoniului: istoria culturii, arta si arhitectura; situri istorice; colectii si muzee; patrimoniu imaterial; patrimoniu industrial; socio-antropologie culturala; 4. Elaborarea de proiecte curatoriale sau editoriale in domeniu, proiectarea si realizarea de expozitii si alte activitati muzeale. 5. Integrarea profesionala in institutii muzeale, de cultura si de gestionare a patrimoniului cultural etc. 6. Capacitatea de a administra relatiile si colaborarea cu diferite comisii, agentii sau cu alte organizatii si structuri institutionale romanesti si internationale, cat si neguvernamentale sau private; 7. Indeplinirea la termen, riguroasa si responsabila, in conditii de eficienta si eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activitatii stiintifice, aplicarea riguroasa a regulilor de citare si respingerea plagiatului60Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Facultatea de Istorie si Filosofie, Centrul de cercetare si formare in domeniul patrimoniului construit al Fundatiei Transilvania Trust, Cluj-Napoca, str. Breaza 14/A, jud. ClujUniversitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca7263/262102; 262104; 262107; 9103
96Formator de competente antreprenoriale01116Cursantul va putea sa organizeze si sa utilizeze eficient resursele educationale in proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor instructiv-educative. Cursantul va putea sa utilizeze avansat cunostintele din domeniul dezvoltarii pesoanle si institutionale in analiza si interpretarea situatiilor educationale specifice. Cursantul va putea sa elaboreze proiecte de dezvoltare personala si institutionala utilizand principii si metode specifice pentru eficientizarea celor doua procese. Cursantul va manifesta o atitudine pozitiva, activa, creativa si reflexiva si spirit critic fata de profesia didactica si propria formare continua. Cursantul va putea sa manifeste o atitudine reflexiva fata de propria activitate profesionala.5Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie - Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, str. Targul din Vale, nr. 1, Pitesti, ArgesUniversitatea din Pitesti85/29.06.20202310
97Marketingul unitatilor de cercetare stiintifica04146Aplicarea principiilor si metodelor de baza pentru organizarea activitatilor de marketing..4Universitatea Dunarea de Jos din Galati - Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic, Strada Domneasca nr. 47, 800008Universitatea Dunarea de Jos din Galati93/17.05.20202310