TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Protectia datelor cu caracter personal 2019-05-10T17:25:04+00:00

Date de contact:

Nume responsabil: Ilie Flavius

Adresa: P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București

E-mail: flavius.ilie@anc.edu.ro

Telefon: 0728078355

Politica de confidențialitate a Autorității Naționale pentru Calificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile persoanelor vizate

Instrucțiuni privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

REGULAMENTUL (CE) NR. 45/2001 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Model CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

Model CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIŢIE