TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Proiecte 2019-05-10T17:30:22+00:00

Proiecte*

*Pentru detalii legate de proiectele derulate sau aflate in implementare va invitam sa trimiteti un email la adresa office@anc.edu.ro, in care sa mentionati proiectul (vezi lista de mai jos), precum si datele dumneavoastra de contact.

 A. Proiecte implementate in calitate de beneficiar

 1.  Proiectul „Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din Romania” – DOCIS – Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/2; ID: 1622

 2. Proiectul „Implementarea și validarea Cadrului Național al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesională continuă (FPC) – CNC-FPC” – Contract nr. POSDRU/4/1.4/S/2; ID: 3153

 3. Proiectul „Asigurarea calității în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS” – Contract nr. POSDRU/4/1.4/S/4; ID: 3954

 4. Proiectul „HEQ_Bridges – Crearea unor verigi de legătura între Spațiul European al Învățământului Superior și Cadrul European al Calificărilor” – Contract nr. 147635-LLP-1-2008-1-RO-EQF

 5. Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu (FPC-FORMATOR)”- Contract nr. POSDRU/57/1.3/S; ID: 30462

 6. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior – DECIS” – Contract nr. POSDRU/86/1.2/S; ID: 61152

 7. Proiectul „Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level – EQF NCP” – Contract nr. EAC –2011-0591

 8. Proiectul „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor” (Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual, Programul „Învăţarea pe tot parcursul vieţii”) – Contract nr. 2012-3592/001-001

 9. Proiectul „Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX” –Contract nr. LLP-LdV/VETPRO 2012/RO/044

 10. Proiectul „Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level – EQF NCP” – Contract nr. EQF NCP – EAC –2012

 11. Proiectul „Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România” – ”EPALE National Support Service (NSS) for Romania” – Contract nr. 556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS

 12. Proiectul „Learn, for a better life”- Contract nr. 2014 – 3152 / 001 – 001

 13. Proiectul „Financial Support for the EQF-NCP in Romania” – Contract nr. 560369-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-EQF-NCP

 14. Proiectul “Serviciul Național de asistență EPALE” – Contract nr. 568977-EPP-1-2015-1RO-EPPKA2-EPALE

 15. Proiectul „Financial Support for National Qualifications Framework” – Contract nr. 572457-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA3-EQF-NCP

 16. Proiectul “Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților” – Contract nr. 567464 – EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA

 

 B. Proiecte implementate in calitate de partener

  1. Proiectul „INLearning – Validarea învățării pentru o societate incluzivă” -Contract nr. 147751-LLP-1-2008-1-MT-EQF

Beneficiar: Consiliul Calificarilor din Malta

  1. Proiectul „AS-BANC – Asigurarea calității în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar”, POSDRU/20/1.4/G; ID: 10700

Beneficiar: Institutul Bancar Roman (IBR)

  1. Proiectul „LIDERO – Noi competențe sociale pentru delegații sindicali”, POSDRU/64/3.3/S; ID: 33627

Beneficiar: Confederatia National Sindicala Cartel ALFA

  1. Proiectul „Consolidarea capacității unui Comitet Sectorial pentru o implicare activă în asigurarea calitătii în formarea profesionala continuă atât în domeniul reprezentat, cât și transectorial, inclusiv prin utilizarea soluțiilor TIC pentru managementul și administrarea propriilor activități și grupuri de lucru dar și pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesați”, POSDRU/58/1.4/S; ID: 40539

Beneficiar: Asociatia FORTI a centrelor de formare in domeniul IT

  1. Proiectul „NQF-SQF – Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQF” – Contract nr. 167196-LLP-1-2009-1-DE-KA1EQF

Beneficiar: Dekra Akademie GmbH (Germania)

  1. Proiectul „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea calităţii managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – SIMCE ”, POSDRU/86/1.2/S; ID: 58160

Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucuresti

  1. Proiectul „Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe și competitivitate pentru piața muncii – RECAV”, POSDRU/86/1.2/S; ID: 62718

Beneficiar: Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti

  1. Proiectul „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România – IMI PQ NET România”, POSDRU/93/3.3/S; ID: 53132

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

  1. Proiectul „I-care – Îmbunătățirea mobilității și pașilor în cariera profesională a îngrijitorilor și a lucrătorilor sociali” – Contract nr. 191134 – LLP – 2010 – IT – LEONARDO – ECVET (2010 – 4647)

Beneficiar: Fondazione CEFASS Italia

  1. Proiectul „Universitate pentru viitor în societatea comunicării”-UniViSocCom, Contract nr. POSDRU/86/1.2/S; ID: 64075

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti

  1. Proiectul „Student advancement of Graduates Employability – SAGE” – Contract nr. 2011 – 3869/001 – 001

Beneficiar: European Students Union (ESU)

  1. Proiectul „National Qualification Scheme for Construction Workers to Ensure High Performance Building Envelope – Schema națională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă a clădirilor” – BUILD-UP Skills QualiShell – Contract nr. IEE/12/BWI/344/SI2.659731

Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila (URBAN-INCERC)

  1. Proiectul “Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale” – DIGI-GUIDANCE – Contract 2013-1-RO1-LEO05-28768

Beneficiar: Universitatea Danubius din Galati

14. Proiectul “Implementation of national and sectorial qualifications frameworks in ARMENIA” (Implementarea Cadrului Național și Sectorial al calificărilor în Armenia) – ARMENQA – Contract nr. 543817-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES

Beneficiar: Linkoping University, Suedia