TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Seminarul Cedefop de la Bruxelles – Ajungând la persoanele ce au nevoie de ajutor cu privire la competențe

Conform noii estimări a Cedefop, 128 de milioane de adulți (aproximativ 46%) din UE, Islanda și Norvegia au nevoie potențială de perfecționare și/ sau recalificare. Tema principală a seminarului Cedefop din 25 de iunie a fost Modul de a aborda această mulțime de talente și de a răspunde nevoilor cuprinzătoare ale acestora prin abordări coordonate și coerente.

Organizat în cooperare cu președinția română a UE, seminarul a atras peste 70 de participanți ai unei game largi de organizații cu sediul la Bruxelles, inclusiv Comisia Europeană, Parlamentul European, reprezentanțe permanente, organizații sindicale, organizații de afaceri, reprezentanți ai societății civile și ONG-uri. etc.

În cadrul seminarului experta Cedefop, Lidia Salvatore, a prezentat proiectul cadrului analitic menit să sprijine părțile interesate să dezvolte căi de perfecționare a adulților, care a fost discutat cu părțile interesate ale UE în cadrul celui de-al doilea forum de învățare a politicilor privind căile de perfecționare: o viziune pentru viitor.

Reprezentanți din Italia și România au comentat cadrul și au subliniat prioritățile și provocările naționale. În general, nevoia unei guvernanțe care să funcționeze bazat pe o viziune comună, care să atragă un angajament politic, cu o implicare puternică a părților interesate, precum și o cooperare și parteneriate la toate nivelurile, au fost identificate ca ingrediente cheie pentru stabilirea unor abordări coerente și coordonate ale căilor de perfecționare.

Irene Psifidou, expertă a Cedefop, a prezentat resurse și instrumente online dezvoltate de Cedefop pentru a sprijini țările în implementarea căilor de perfecționare. Ea a subliniat importanța adoptării unei abordări preventive pentru a se asigura că tinerii de astăzi nu vor deveni adulți slab calificați ai viitorului.

În cadrul discuției finale, Anna Nikowska, din partea Comisiei Europene, a prezentat principalele mesaje ale raportului care face bilanțul implementării recomandărilor căilor de perfecționare, concentrându-se pe ceea ce a planificat Comisia în scopul susținerii eforturilor țărilor în scopul implementării. Lodovic Voet de la ETUC și Robert Plummer din cadrul Business Europe au prezentat prioritățile organizațiilor lor și următorii pași pentru perfecționarea și recalificarea adulților.

În timp ce părțile interesate pot alege să își concentreze eforturile pe priorități specifice, dezbaterea a evidențiat modul în care dețin în general puncte de vedere similare asupra obiectivelor și provocărilor căilor de perfecționare. Toți candidații au subliniat aceste căi de perfecționare reprezintă responsabilitatea comună a tuturor părților interesate, subliniind necesitatea stabilirii unui dialog social adecvat care să implice partenerii sociali și părțile interesate relevante în conceperea și punerea în aplicare a viziunii de perfecționare.

Link sursa

2019-08-08T14:05:57+00:00