TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Legislație internă 2019-09-02T08:46:48+00:00

Legislatie Specifica

 1. I Hotărâri de Guvern

  1. Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România.

  2. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

  3. Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare.

  4. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

 1. II Ordine

  1. Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21 august 2019.

  2. Ordinul nr. 4698/2019 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile

  3. Ordinul nr. 4007/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 11.06.2019.

  4. Ordinul nr. 3770/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora.

  1. Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România.

  1. Ordinul nr. 5658 din 11 decembrie 2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct national de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) – Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.

  1. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupațional.

  1. Ordinul nr. 3629 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din Educaţie (RNCPE).

  1. Ordinul nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitatea de Centru Naţional Europass în România.

  1. Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare.

  1. Ordinul nr. 3138/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor.

  1. Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Ordinul nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.

  1. Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.

  1. Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.

  3. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.

  4. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.

  5. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).