TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Legislație internă 2019-05-13T14:11:58+00:00

Legislatie Specifica

I.Hotărâri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 22 noiembrie 2018.

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28 noiembrie 2013

  • . Rectificarea la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din 18.12.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 18 decembrie 2013

  • . Hotărârea nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30 iulie 2015

  • . Hotărârea nr. 132/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 28 martie 2018.

 1. Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22 iunie 2011

  • Hotărârea nr. 557/2013 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06 august 2013.

  • Hotărârea nr. 780/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 16 octombrie 2013.

  • Hotărârea nr. 762/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 20 octombrie 2017.

 1. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
  adulţilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 21 mai 2003.

 • Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03 iunie 2013.

 • Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 17 iulie 2015.

II.Ordine

 1. Ordinul nr. 3770/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în
  domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3.770, Partea I, din 27 martie 2019.

 2. Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 28 martie 2019.

 

 1. Ordinul nr. 5658 din 11 decembrie 2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct national de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) – Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 18 ianuarie 2019.

 

 1. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018.

 1. Ordinul nr. 3629 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 11 iunie 2018

  • 5.1. Ordinul nr. 5695/2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.629/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18 ianuarie 2019.

 1. Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din Educaţie (RNCPE), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23 ianuarie 2018.

 

 1. Ordinul nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitatea de Centru Naţional Europass în România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 30 ianuarie 2018.

 

 1. Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), publicat din Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 24 martie 2017

  • Ordinul nr. 5686/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 06 februarie 2018.

  • Ordinul nr. 3194/2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 165 din 21 februarie 2018.

 1. Ordinul nr. 3138/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 10 februarie 2017.

 

 1. Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 23 noiembrie 2015  

  • Ordinul nr. 5435/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 08 noiembrie 2016.

 1. Ordinul nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 29 octombrie 2015.  

 

 1. Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 08 august 2014.

 

 1. Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05 octombrie 2004

  • Ordinul nr. 4478/1783/2012 pentru modificarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 16 iulie 2012.

  • Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03 iunie 2013.

 1. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului
  calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 04 februarie 2004.

  • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare din 20.02.2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 20 februarie 2004.

  • Ordinul nr. 48/3533/2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 06 iunie 2006.

  • Ordinul nr. 153/430/2007 privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 14 martie 2007

  • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 din 31.10.2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 31 octombrie 2007

  • Ordinul nr. 232/3323/2009 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 16 martie 2009

  • Ordinul nr. 143/3381/2010 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 17 martie 2010.

  • Ordinul nr. 1062/3989/2011 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 07 aprilie 2011.

 1. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei
  certificării formării profesionale a adulţilor publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 05 noiembrie 2003
   

  • Ordinul nr. 673/5395/2006 pentru modificarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 16 noiembrie 2006

  • .Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03 iunie 2013.

 1. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de
  autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 05 noiembrie 2003

  • Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03 iunie 2013

  • Rectificarea privind Legea nr. 167/2013, din 29.01.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 29 ianuarie 2014

 1. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare
  a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) –publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 22 iulie 2002.