TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Legături utile 2019-11-25T13:46:22+00:00
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării
 • www.edu.ro
 • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
 • www.tvet.ro
 • ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
 • www.anpcdefp.ro
 • Institutul de Științe ale Educației
 • www.ise.ro
 • ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
 • www.beta.aracip.eu
 • ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învătâmântul Superior
 • www.aracis.ro
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • www.anofm.ro
 • ANPIS – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
 • www.mmanpis.ro
 • AMPOSDRU – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 • www.fonduri-ue.ro
 • OIPOSDRU MECTS – Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • www.posdru.edu.ro
 • Centrul Națiunilor Unite pentru Educație și Formare Profesională și Tehnică
 • www.unevoc.unesco.org
 • Centrul Internațional de Formare al Biroului Internațional al Muncii
 • www.itcilo.org
 • OECD – Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare
 • www.oecd.org