TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Invatamant Superior 2019-05-29T09:46:31+00:00

Calificări RNCIS

Urmatorul indicator prezintă efectivul programelor de studii de licență (nivel 6 CNC/CEC) și masterat (nivel 7 CNC/CEC) validate și înregistrate în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) în urma apariției Ordinului nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) urmat de Ordinul ministrului educației naționale nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), modificat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5686/2017 privind modificarea RNCIS, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 114 din data de 06.02.2018. 

Urmatorul indicator prezintă distribuția programelor de studii validate și înregistrate în RNCIS în perioada de timp 2015 – 2018. Repartizarea acestora este efectuată conform nivelelor CNC/CEC 6, respectiv 7 în conformitate cu prevederile Ordinului 5204/2014, respectiv Ordinului 3475/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Urmatorul indicator prezintă primele 15 universități care dețin cele mai multe programe de studii de licență validate și înregistrate în RNCIS. Distribuția prezentată este realizată conform datelor colectate în urma procesului de validare și înregistrare a programelor de studii în intervalul de timp 2015 – 2018 (noiembrie).

Urmatorul indicator prezintă primele 15 universități care dețin cele mai multe programe de studii de masterat validate și înregistrate în RNCIS. Distribuția prezentată este realizată conform datelor colectate în urma procesului de validare și înregistrare a programelor de studii în intervalul de timp 2015 – 2018 (noiembrie).

Indicatorul următor prezintă distribuția programelor de studii de nivel 6 CNC/CEC pe județe. Repartiția acestora a fost realizată utilizând datele colectate în urma procesului de validare și înregistrare a calificărilor în RNCIS în perioada 2015 – 2018 (noiembrie). Distribuția pe judete a fost efectuata în functie de adresa principală a universităților, astfel că, facultățile unei universități care dețin o adresă într-un alt județ au fost încadrate la judetul aferent universității.

Indicatorul următor prezintă distribuția programelor de studii de nivel 7 CNC/CEC pe județe. Repartiția acestora a fost realizată utilizând datele colectate în urma procesului de validare și înregistrare a calificărilor în RNCIS în perioada 2015 – 2018 (noiembrie). Distribuția pe judete a fost efectuata în functie de adresa principală a universităților, astfel că, facultățile unei universități care dețin o adresă într-un alt județ au fost încadrate la judetul aferent universității.

Indicatorul următor are în vedere distribuția programelor de studii de licență (nivel 6 CNC) și masterat (nivel 7 CNC) în funcție de domeniul ISCED F 2013 ales de universități în momentul validării programelor de studii. Repartiția acestora are în vedere datele colectate începând cu anul 2017 datorită necesității completării domeniului ISCED aferent programelor de studii în conformitate cu Ordinul 3475/2017, cu completările și modificările ulterioare.

Următorul indicator prezintă distribuția programelor de studii în funcție de primele 10 grupe de bază atribuite calificărilor. Conform Ordinului 3475/2017, cu modificările și completările ulterioare, programele de studii propuse pentru a fi validate și înregistrate în RNCIS trebuie să dețină o ocupație conform COR/ISCO-08 corelată cu domeniul de studii în care este încadrat programul.