TELEFON: +40.21.313.00.51/ +40.21.313.00.52 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
president 2018-04-03T10:45:09+00:00

Curriculum vitae prof. dr. ing. Tiberiu Gabriel DOBRESCU

President of National Authority for Qualifications

Professional experience

 • octombrie 2015: Președinte al Autorității Naționale pentru Calificări
 • 2014 – prezent: Profesor universitar, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2012 – prezent: Director, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producție, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2011 – prezent: Membru în Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (Comisia de politici şi Strategii şi Comisia de Monitorizare)
 • 2008 – 2012: Prodecan, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2003 – 2014: Conferențiar, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1999 – 2003: Șef lucrări, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1996 – 1999: Asistent, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1993 – 1996: Preparator, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Education and Training

 • 2007: Atestat – „Technology Entrepreneurship Education: Global Faculty Colloquium” / management universitar, University of California at Berkeley, U.S.A.
 • 1995 – 1998: Doctor Inginer – „Cercetari privind optimizarea caracteristicilor maşinilor de superfinisat materiale fragile”, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1996: Atestat – Tehnologii avansate de prelucrare, prelucrarea materialelor fragile utilizate în industria electronică (germaniu, siliciu, ceramice), Universitatea „Federico II” din Napoli, Italia
 • 1988 – 1993: Inginer – Științe inginerești, Mecanica, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini, Roboţi industriali, Mașini şi sisteme de producție, Acţionări, Management, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.
  Membru/colaborator în organisme naționale/internaționale
 • 2015: Evaluator ARACIS Domeniul Mecatronică şi Robotică, Comisia 11 Științe Inginerești II;
 • 2012: Membru în Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti
 •  2008: Membru în Consiliul Facultăţii Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
 • edițiile 2008, 2014 și 2015: Membru al Comitetului de Organizare a International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB
 • 2007: Expert evaluator si raportor CNCSIS
 • 1999: Membru în Comitetul Tehnic de Standardizare CT90- Roboţi industriali
 • Ediţiile 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014: Membru al Comitetului de Organizare a International Conference on Manufacturing Systems ICMaS.
 •  1997: Colaborator în cadrul Departamentului de Comerţ al Ambasadei S.U.A. la București.

More information

 • 2015: Program de perfecționare „Legislație şi politici europene şi naționale în domeniul învățământului superior” susținut în cadrul Centrului Pilot de Formare/Perfecționare al USAMV București.
 •  2015: Curs de perfecționare „Comunicarea interactiva si interpersonală – Instrument de gestionare a activității instituției” susținut de TAK Education.
 • 2015: Curs de perfecționare „Internaționalizare, Echitate şi Management Universitar pentru un Învățământ Superior de Calitate” în cadrul proiectului POSDRU 52867 – SMIS.
 • 2013: Stagiu de pregătire “ISCAR’s Romanian Academic Seminar” ISCAR Headquarters, Israel.
 • 2012: Curs de perfecţionare “Managementul calităţii în învăţământul superior”, în cadrul proiectului “Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”.
 • 2011: Curs de perfecţionare “Foresight for public policies”, în cadrul programului “Quality and Leadership for Romanian Higher Education”.
 • 2006: Curs de perfecţionare “Entrepreneurship for the 21st Century – Intel Innovation in Education Umbrella” curs susţinut de profesori de la University of California at Berkeley, U.S.A.
 • 2005: Curs de formare continuă “Management de proiect în Microsoft Project” la Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice.

Foreign languages

 • English
 • Italian

CV of the president Tiberiu Gabriel Dobrescu is available and attached, pdf format.

CVTD.pdf [ Descarcă ]

Assedeclarations / Declarations of financialinterests 2016 [ Descarcă ]

Assedeclarations / Declarations of financialinterests 2017 [ Descarcă ]

Agenda Președinte Tiberiu Dobrescu [Accesează]