TELEFON: +40.21.313.00.51/ +40.21.313.00.52 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
lista_spp 2018-05-04T12:04:35+00:00
Name Link
Tehnician in turism
Tehnician in hotelarie
Tehnician in gastronomie
Organizator banqueting
Tehnician in activitati de posta
Tehnician in activitati economice
Tehnician in administratie
Tehnician in achizitii si contractari
Tehnician in activitati de comert
Coafor stilist
Tehnician agronom
Tehnician horticultor
Tehnician zootehnist
Tehnician in agricultura ecologica
Tehnician in agroturism
Tehnician agromontan
Tehnician veterinar
Tehnician pentru animale de companie
Tehnician in agricultura
Tehnician analize produse alimentare
Tehnician in prelucrarea produselor de origine animala
Tehnician in morarit, panificatie si produse fainoase
Tehnician in industria alimentara fermentativa si in prelucrarea legumelor si fructelor
Tehnician in industria alimentara extractiva
Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere
Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului
Tehnician hidrometeorolog
Tehnician chimist de laborator
Tehnician mecatronist
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
Tehnician prelucrari mecanice
Tehnician constructii navale
Tehnician prelucrari pe masini cu comanda numerica
Tehnician prelucrari la cald
Tehnician electromecanic
Tehnician instalatii de bord (avion)
Tehnician aviatie
Tehnician operator tehnica de calcul
Tehnician de telecomunicatii
Tehnician operator telematica
Tehnician in automatizari
Tehnician electronist
Tehnician operator roboti industriali
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician in instalatii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician energetician
Tehnician metrolog
Tehnician in chimie industriala
Tehnician in industria sticlei si ceramicii
Tehnician in industria materialelor de constructii
Tehnician desenator pentru constructii si instalatii
Tehnician in constructii si lucrari publice
Tehnician instalator pentru constructii
Tehnician designer vestimentar
Tehnician in industria textila
Tehnician in industria pielariei
Tehnician designer mobila si amenajari interioare
Tehnician proiectant produse finite din lemn
Tehnician in prelucrarea lemnului
Tehnician poligraf
Tehnician productie poligrafica
Tehnician operator procesare text/imagine
Tehnician audio-video
Tehnician productie film si televiziune
Tehnician multimedia
Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic
Lacatus constructii navale
Tubulator naval
Constructor montator de structuri metalice
Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
Tinichigiu vopsitor auto
Strungar
Frezor-rabotor-mortezor
Rectificator
Sculer matriter
Sudor
Turnator
Forjor-tratamentist
Modelier
Furnalist
Otelar
Metalurgist neferoase
Laminorist
Trefilator tragator
Constructor cuptoare metalurgice
Mecanic aeronave
Lacatus constructii structuri aeronave
Mecanic utilaje si instalatii in industrie
Mecanic agregate rotative termoenergetice
Mecanic echipamente pentru foraj extractie
Motorist nave
Mecanic auto
Mecanic de mecanica fina
Optician montator aparatura optico-mecanica
Operator la masini cu comanda numerica
Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor
Operator sonde
Masinist utilaje cale si terasamente
Masinist utilaje portuare
Marinar
Mecanic agricol
Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice
Lacatus mecanic prestari servicii
Mecanic forestier
Electromecanic instalatii si aparatura de bord aeronave
Electromecanic material rulant
Electromecanic centrale electrice
Electromecanic utilaje si instalatii comerciale, electrocasnice si din industria alimentara
Agent comercial feroviar
Electronist aparate si echipamente
Electronist retele de telecomunicatii
Electrician constructor
Electrician exploatari miniere
Electrician nave
Confectioner produse electrotehnice
Electrician exploatare joasa tensiune
Electrician aparate si echipamente electrice si energetice
Electrician protectii prin relee, automatizari si masuratori in instalatii energetice
Electrician exploatare centrale, statii si retele electrice
Electrician echipamente pentru foraj - extractie
Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnica
Operator industria chimica anorganica
Operator industria de medicamente si produse cosmetice
Operator industria chimica organica
Operator industria de prelucrare a titeiului si petrochimie
Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
Operator fabricarea si prelucrarea celulozei si hartiei
Operator in industria ceramicii brute
Operator ceramica fina
Sticlar
Operator lianti si prefabricate
Constructor structuri monolite
Fierar betonist-montator prefabricate
Zidar-pietrar-tencuitor
Dulgher-tamplar-parchetar
Mozaicar-montator placaje
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze
Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
Instalator instalatii de incalzire centrala
Instalator instalatii de ventilare si de conditionare
Izolator
Constructor cai ferate
Constructor drumuri si poduri
Constructor lucrari hidrotehnice
Operator la producerea semifabricatelor pe baza de lemn
Operator la fabricarea cherestelei
Tamplar universal
Tapiter-plapumar-saltelar
Sculptor-intarsier
Operator montaj copiat tipar de proba
Tiparitor offset
Legator
Operator productie si exploatare film
Agricultor culturi de camp
Lucrator in agroturism
Lucrator in agricultura ecologica
Piscicultor si prelucrator de peste
Horticultor
Fermier montan
Zootehnist
Apicultor-sericicultor
Morar-silozar
Brutar-patiser-preparator produse fainoase
Preparator produse din carne si peste
Operator in prelucrarea legumelor si fructelor
Preparator produse din lapte
Operator in industria uleiului
Operator in industria zaharului si produselor zaharoase
Operator in industria vinului si a bauturilor spirtoase
Operator in industria maltului si a berii
Padurar
Receptioner-distribuitor
Comerciant-vanzator
Lucrator hotelier
Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Cofetar-patiser
Bucatar
Frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist
Asistent medical generalist
Tehnician transporturi
Tehnician in industria alimentara