TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro
Anunțuri 2020-05-05T10:07:01+00:00

Anunturi proiect “Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” – Cod MySMIS: 129872

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de contractare de servicii intelectuale pentru elaborare standarde ocupationale.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link :  https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090697

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta lansare.

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI

PROCEDURĂ PROPRIE

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese

Raspuns solicitare de clarificari 1

Raspuns solictare de clarificari 2

Model Contract servicii

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de 10.03.2020, ora 14.00. 

Decizie anulare procedura

Anunturi

Concurs 29.01.2020

P.V. selectie dosar 29.01.2020

Rezultat proba scrisa 29.01.2020

Rezultat final 29.01.2020